SKICKA/Förberedelser/Tullinformation

Export – skicka till ett annat land

Ska du skicka något till utlandet? Här hittar du information om vad som gäller när du exporterar varor eller skickar brev och paket till andra länder.

Med export menas i tullsammanhang, att en vara skickas till ett land utanför EU – även från de länder som räknas som EU:s skatteområden eller punktskatteområden.

Export för privatpersoner

Här hittar du som privatperson information om vad som gäller när du ska skicka brev och paket till andra länder.

Tulldokument och frakthandlingar

När du skickar varor inom EU ska en säkerhetsdeklaration bifogas på försändelsen. Säkerhetsdeklarationen finns på nedre delen av den gröna tulletiketten CN22. Om du köper frakt via Skicka Direkt fyller du enkelt i tulletiketten direkt i verktyget. Annars beställer du här på webbplatsen eller hämtar på något av våra serviceställen.

När du skickar varor till länder utanför EU ställs olika krav på dig som avsändare beroende på om det är en gåva eller en vara för försäljning. Läs mer hos Tullverket.

Se vilka dokument som behövs för våra tjänster.

Export för företag

Som exportör har du en del du måste ha koll på. Du måste känna till regler, villkor, siffror och dokument. Här hittar du som företagare information om vad som gäller när du skickar brev, paket, pall, stycke- och partigods till andra länder.

Ett samarbete med PostNord innebär att du får hjälp med paketleveransen till dina kunder och det ger både dig och kunderna många fördelar. Med PostNords tjänster får du till exempel en snabb, smidig och sömlös transport av varor direkt till kunden.

Alla försändelser som ska exporteras bör alltid ha dokumentation som visar innehåll och värde av varorna. Se vilka dokument som behövs för våra tjänster.

Villkor för respektive tjänst.