Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Så påverkas våra tjänster av Brexit

Utträdet kommer att påverka PostNords logistik- och brevtjänster då hanteringen av gods och handel mellan Sverige och Storbritannien kräver förändrade rutiner och nya avgifter på tjänsterna.

Så påverkas våra logistiktjänster

Logistiktjänster som vid utträde inte längre kan tas emot till/från Storbritannien

Tre av PostNords logistiktjänster kommer tills vidare inte att kunna tas emot för transport till/från Storbritannien.

 • PostNord MyPack Collect
 • PostNord Return Drop Off
 • DPD med tilläggstjänsten Returuppdrag/Collection Request

Dessa tjänster kommer inte att kunna produceras via vår samarbetspartner. Kollin med berörda tjänster som kommer in till PostNord kommer att skickas tillbaka till dig som kund.

Du kan istället för PostNord MyPack Collect använda någon av nedanstående tjänster:

 • International Parcel – för leverans till privatpersoner.
 • PostNord MyPack Home – för hemleveranser till privatpersoner.


Tyvärr finns ingen ersättningstjänst att hänvisa till för Return Drop Off eller DPD med tilläggstjänst Returuppdrag/Collection Request.

Logistiktjänster som vid utträde fortsatt kan tas emot till/från Storbritannien

Övriga logistiktjänster kommer att kunna tas emot för transport till/från Storbritannien, dock med kompletteringar av ev. förtullningsavgift för export. Mottagaren kommer att få betala tull och moms. Du kan även använda de tilläggstjänster för tullhantering som finns i anslutning när du skickar till ett icke EU-land.

Följande tjänster har idag förtullningsavgift* och kommer debiteras för gods till Storbritannien:

 • PostNord Parcel
 • DPD (exkl tilläggtjänsten Collection Request, se ovan)
 • PostNord Pallet
 • Vägtransporter inom Europa

Tjänsterna PostNord MyPack Home och International Parcel påverkas inte av förtullningsavgift då det ingår i tjänsternas grundpris.

*Förtullningsavgift 275 SEK/5 kolli inkl. 3 varukoder.

Eventuella förseningar/returer

Initialt blir omställningen krävande för alla parter vilket kan innebära att gods kan bli försenat alternativt går i retur, framförallt om inte all tulldokumentation är korrekt från avsändande kunder.

Tulldokumentation

Vi vill uppmärksamma dig på att det är viktigt att du har korrekt tulldokumentation och att du skickar in tull-EDI till oss.

Tulldeklarationer krävs vid både import och export, samt tull-EDI från avsändande part. Se vilken typ av tulldokument som krävs till ett icke EU-land.

För att kunna göra en korrekt tredjelandsutförsel krävs ett EORI-nummer för att man ska kunna exportera sina varor. Man ansöker om EORI-numret hos Tullverket. För mer information om förberedelser hänvisar vi till Tullverkets information om Brexit.

Så påverkas våra brevtjänster

Export

 • Försändelser som innehåller dokument kommer kunna skickas precis som vanligt.
 • Genom utträdet ur EU hamnar Storbritannien utanför EU:s tullunion och därmed kommer du behöva fylla i tulldokumentation, CN 22 (pdf) eller CN 23 (pdf), när du skickar varor till Storbritannien, på samma sätt som du idag gör till Norge, USA eller andra länder utanför EU. Läs mer om att skicka till utlandet.
 • Storbritannien kommer att ingå i portozon Europa ej EU för de tjänster som faktureras. Moms kommer inte tas ut på portot i det fall tjänsten är momspliktig.
 • Brexit blir en stor omställning för Royal Mail och vi kan anta att det kommer att bli stora förseningar i posthanteringen initialt.

Import

 • Om Storbritannien hamnar utanför EU:s tullunion kommer du inte längre kunna ta emot varor tull- och/eller momsfritt från Storbritannien.
 • E-handelsvaror kommer beläggas med moms från första kronan och gåvor mellan privatpersoner kan skickas till ett värde av 500 kronor. Tullgränsen är 1 600 kronor och importrestriktioner gäller för olika varor.
 • Detta medför att mottagaren kommer att behöva betala en avgift för införtullningen precis som från andra länder utanför EU.

Har du frågor om PostNords processer och tullrutiner i samband med Brexit så är du välkommen att kontakta kundservice på telefon 0771–33 33 10 eller via mejl.

Customer service