Rek inrikes

När du ska skicka viktiga dokument eller värdefulla mindre varor inom Sverige är det säkrast att skicka som Rek.

Skicka viktiga dokument och värdefulla varor inom Sverige på ett säkert sätt

Ska du skicka viktiga dokument eller värdefulla varor inom Sverige? Då kan du skicka det rekommenderat – Rek inrikes. Försändelsen lämnas bara ut till mottagaren mot en kvittens och uppvisande av legitimation. På så vis vet du att försändelsen alltid når den du vill.

Säkert

Försändelsen lämnas bara ut mot kvittens och uppvisande av legitimation.

Snabbt

Inom Sverige kommer rekommenderade försändelser normalt fram nästa dag*.

Spårbart

Följ försändelsen hela vägen.

Skickas försändelsen inom Sverige kommer det normalt fram nästa vardag.

Vad får Rek inrikes innehålla?

Rekommenderade försändelser finns i två olika varianter.

  • Rek: värde upp till 10 000 kronor och max vikt 2 kg
  • Rek Extra: värde upp till 25 000 och max vikt 20 kg

För betalningsmedel är innehållet begränsat till 5 000 kronor för både Rek och Rek Extra.

Hur gör jag för att skicka Rek inrikes?

Det enklaste är att gå till verktyget Skicka Direkt där du köper och skriver ut en frakthandling för Rek inrikes. Lämna det rekommenderade brevet med frakthandlingen hos närmaste ombud

Får jag skicka vad som helst i ett Rek inrikes?

Du får inte skicka något som klassas som farligt gods. Läs mer om vad du inte får skicka.

Vad händer om försändelsen skadas eller förloras?

Vi ersätter dig med max 10 000 kronor för Rek eller max 25 000 kronor för Rek Extra (för betalningsmedel 5 000 kronor) i det fall försändelsen skadas eller förloras. Ersättningen beräknas på innehållets marknadsvärde. Om marknadsvärdet är högre än respektive maxbelopp utgår ingen ersättning alls vid förlust eller skada.

Vill du ha ett mottagningsbevis?

Behöver du ett bevis på att mottagaren har fått din försändelse kan du köpa till Mottagarkvittens eller Mottagarbevis.

Vill du att reket bara ska kunna lämnas ut till mottagaren?

Om du vill att endast mottagaren ska kunna hämta försändelsen, inte bud eller person med fullmakt, kan du köpa till tjänsten Personlig utlämning.

Vill du spåra din försändelse?

Har du försändelsenumret kan du enkelt spåra din försändelse inom Sverige. Spåra ditt paket eller brev direkt på webben.

Om du vill veta mer om Rek inrikes

*med undantag för vissa geografiska begränsningar (pdf).

Relaterade tjänster

Skapa Utskick

Smidigt när du vill skicka samma information till en större mängd mottagare. Vi tar hand om utskrift, kuvertering och leverans.

Mer om Skapa Utskick
Illustration av en postlåda dit Ekonomibrev levereras.

Ekonomibrev

Ekonomibrev är en sändningstjänst och kan väga upp till 2 kilo. Den kommer fram inom fyra arbetsdagar i Sverige och 4–9 dagar till Europa.

Mer om Ekonomibrev
Illustration av en hand som håller i ett lås.

Värde

När du ska skicka dyrbara föremål som guld, silver, mynt, sedlar eller värdepapper inom Sverige.

Mer om Värde