Brevsändning utrikes

För att vi ska kunna planera och säkra att dina försändelser kommer fram i tid behöver större sändningar bokas.

Säkerställ snabb leverans när du som företag behöver skicka många brev utrikes

Behöver du skicka en större mängd brev till mottagare utanför Sverige utomlands? Boka då Brevsändning utrikes före din inlämning för att säkerställa en snabb leverans.

Snabbt

Säkerställ en snabb leverans genom att boka sändningen innan inlämning.

Enkelt

Underlättar din planering då du vet med säkerhet när försändelsen skickas.

Pålitligt

Bokning säkerställer leverans i tid då det underlättar vår produktionsplanering.

Prisvärt

Genom bokning erhålls lägsta pris enligt tjänsteerbjudandet.

Smidigt

Boka direkt här på webbplatsen.

Använd Brevsändning utrikes när du skickar minst 300 små brev, 100 stora brev eller 30 maxibrev per inlämning, till ett eller flera länder. Beroende på hur brådskande din sändning är kan du skicka den som 1:a-klass- eller ekonomibrev. För att få en snabbare leverans i Danmark så behöver du skicka minst 300 små brev, 100 stora brev eller 30 maxibrev per inlämning. Måttbegränsningarna för de olika format kan du se i villkoren.

Ett unikt försändelse-ID och korresponderande streckkod ska bifogas på brevet när brevet innehåller varor och ska skickas utanför EU. Brevet kan inte spåras. Du skapar adressetiketter och tulldokumentation samt skriver ut dokumenten enkelt via vårt kostnadsfria system Pacsoft Online. Brev med försändelse-ID är inte spårbart.

Får jag skicka vad som helst med Brevsändning utrikes?

Du får skicka i princip vad som helst men med följande begränsningar:

Flygbefodran av försändelser

Enligt EU-direktiv från 2010 ska försändelser som transporteras med flyg röntgas för att uppfylla reglerna för flygsäkerhet. Om röntgen inte visar innehållet, skickas försändelsen med andra transportsätt som tåg eller bil. Går inte det så skickas den tillbaka till avsändaren.

Att skicka försändelser till länder utanför EU

När du skickar varor till länder utanför EU ska du bifoga särskilda tulldokument och tull-EDI. När du skriver ut adressetiketter via Pacsoft Online skapas tull-EDI som skickas till mottagande landets tull. Läs mer om tullhantering utanför EU.

Att skicka försändelser inom EU

När du skickar varor inom EU ska du alltid bifoga säkerhetsdeklaration (pdf).

När ska jag boka Brevsändning utrikes? 

1:a-klass brevsändning utrikes bokas senast 09.00 på inlämningsdagen

  • Sorterade sändningar med minst 25 000 försändelser.
  • Minst 5 000 försändelser som är tjockare än 2 cm.

Ekonomi brevsändning utrikes bokas senast 17.00 vardagen före inlämning

  • Sorterade sändningar med minst 50 000 försändelser.
  • Minst 5 000 försändelser som är tjockare än 2 cm.

Hur ska breven sorteras vid utskick?

Se gärna våra sorteringsanvisningar för att effektivisera ditt arbete vid stora utskick av brev och andra försändelser.

Inlämningsställen för brevsändning

Du hittar information om våra inlämningsställen i det faktablad som beskriver den specifika tjänst du vill använda vid brevsändningen. Här hittar du faktablad för våra tjänster som är listade i bokstavsordning.

Leverans av försändelser utrikes

Leveranstiden beror på vart i världen du vill skicka dina brev. Använd Sök info per land för information om vad som gäller för brevsändningar till just det land du ska skicka till.

Relaterade tjänster

Illustration av en mobil framför ett brev med portokod.

Portokoder

Köp en portokod online när det passar dig. Koden skriver du på försändelsen och läggs sedan på brevlådan.

Mer om Portokoder
Illustration av ett postpaket utrikes.

Postpaket utrikes

Skicka paket som väger upp till 20 kilo till Europa och resten av världen.

Mer om Postpaket utrikes

Mottagningsbevis för privatpersoner

Mottagningsbevis och Mottagarkvittens är tilläggstjänster till Rek och Värde.

Mer om Mottagningsbevis för privatpersoner