Beräkna pris för brevsändningar

Räkna ut vad dina brevsändningar kommer att kosta. Du kan även jämföra olika alternativ genom att göra flera beräkningar efter varandra.

En del större sändningar behöver bokas/föraviseras

Till boka brevsändning

Förenkla inlämningen med elektroniskt fakturaunderlag

Till elektroniska fakturaunderlag

Översikt lågprisområden

Inom vissa områden är det billigare att göra sändningar.

Faktablad (pdf)

Observera att prisuppgifterna är att betrakta som ett estimat och således inte är bindande.

Beräkna pris för brevsändning med Kampanjverktyget

Öppna Kampanjverktyget (xlsm)