Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt

Postlådor vid villor och radhus

Här kan du läsa om postlådor och vad du kan tänka på för att få din post utdelad på ett bra sätt.

Placering av postlåda

Du underlättar för brevbäraren om du har en postlåda som är rätt placerad och utformad. Då kan posten delas ut i en bra arbetsmiljö till rätt mottagare på ett effektivt sätt. Du som mottagare/fastighetsägare ansvarar för att sätta upp, flytta och märka postlådan och se till att den är lätt att nå för brevbäraren.

Placeringsregler

I tätort

Om du bor i ett villa- eller radhusområde i tätort ska postlådan i första hand placeras i en lådsamling eller vid respektive fastighets tomtgräns efter brevbärarens färdväg. En lådsamling består av flera postlådor som är samlade på samma plats. Brevbärarens färdväg planeras av PostNord.

Lådsamlingen/postlådan ska sitta på utsidan av staket, häck eller liknande med postlådeöppningen vänd mot gatan så att den är lätt att nå för brevbäraren. Det är också viktigt att placera samlingen/lådan så att den står trafiksäkert. Brevbäraren ska kunna lägga post i lådan utan att gå ur sitt fordon, och det måste vara möjligt att vända smidigt och trafiksäkert.

Utanför tätort

Utanför tätort ska postlådan vanligen stå i en lådsamling utmed brevbärarens färdväg. Avståndet mellan lådsamlingarna ska vara minst 200 meter. Även här är det viktigt att lådsamlingen/postlådan placeras så att brevbäraren lätt kommer åt den och kan stanna och vända på ett trafiksäkert sätt. Brevbärarens färdväg planeras av PostNord.

Sätta upp ny eller flytta en postlåda

Om du vill flytta en postlåda eller sätta upp en ny behöver du stämma av placeringen med PostNord. Kontakta vår kundservice för att komma i kontakt med det lokala utdelningskontoret. Om du flyttar eller sätter upp en låda utan att stämma av placeringen kan det leda till att din post inte delas ut. Det är alltid du som postmottagare eller fastighetsägare som ansvarar för att sätta upp, flytta och märka din postlåda.

Bra att tänka på när du väljer postlåda

  • Postlådan ska sitta med öppningen 90–110 cm över marken och vänd mot vägen, till exempel på en stolpe eller på utsidan av ett staket eller en häck.
  • Vi rekommenderar en postlåda med måtten minst 250 mm bred, 130 mm djup och 340 mm hög. Då kan brevbäraren dela ut de flesta typer av försändelser direkt i din låda.
  • Märk postlådan tydligt med namn och adress på en skylt som är minst 200 mm x 25 mm.
  • Placera postlådan där det är trafiksäkert för brevbäraren att stanna.

Det ska vara lätt att nå postlådan

Det är fastighetsägaren, alternativ du som postmottagare, som ansvarar för att skotta bort snö och hålla undan buskar och träd så att brevbäraren kan nå postlådan från sitt fordon. Postutdelningen ska kunna göras fritt från hinder som kräver någon form av hantering, som till exempel bommar och grindar. Om brevbäraren inte kommer åt din postlåda kommer posten inte att delas ut. Den lagras då på brevbärarkontoret och brevbäraren gör ett nytt försök nästkommande utdelningstur.

Lådsamling

Nya villa- eller radhusområden har nästan alltid så kallade lådsamlingar, och placeras med stor hänsyn till trygghet i boendemiljön. Lådsamlingar ger färre stopp per postutdelningsrunda och håller dessutom trafik borta från lekande barn i området. Flytt eller förändring av befintliga lådsamlingar ska alltid stämmas av med oss i god tid innan förändringen görs.

Planera för postutdelning vid nybyggnation

När nya villor och radhus byggs ska postlådan i första hand placeras i en lådsamling. I flerfamiljshus ska posten i första hand tas emot i en fastighetsbox på entréplan

Information till kommuner och byggföretag

Planera för postutdelning från början vid nybyggnation. För att vara säker på att de boende får sin post ska PostNord godkänna placering och standard på postmottagningsanordningen. Kontakta oss i god tid så berättar vi mer.

Missnöjd med utdelningen

Kontakta vår kundservice om du har frågor om postlådor eller inte är nöjd med hur din post delas ut. Vi tar emot alla synpunkter för att göra utdelningen av din post så bra som möjligt. Om du har åsikter på hur vi följer riktlinjerna för utdelning av post (pdf) kan du få ditt ärende prövat i Rådet för utdelningsfrågor.

Har du nyligen bytt bostad?

Läs mer om hur du på bästa sätt hanterar adressändring, eftersändning och lagring av post. 

Läs mer om adressändring
Läs mer om adressändring