Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt

Villkorsändringar

Nyheter som gäller från och med den 2 maj 2023, följt av nyheter som började gälla 1 januari 2023.

Nyheter 2 maj 2023

Vi förenklar vardagen med retur i paketbox

Nu kan dina kunder lämna in returer i paketbox i hela Sverige. Erbjuder du Return Drop Off eller Return Pickup kan dina kunder smidigt lämna in returen i paketbox eller hos ombud. Kunden lämnar in returen i paketboxen där det passar bäst, med hjälp av PostNord App.

Möjlighet för mottagaren att dirigera om sin leverans till paketbox

Leverans till PostNords paketboxar blir ett alltmer populärt val i checkouten bland konsumenterna och efterfrågan ökar. Parallellt som e-handlarna utökar sitt erbjudande med leverans till paketbox så planerar PostNord att införa paketbox som ett val i FlexChange för att ge mottagaren en ökad flexibilitet att vid behov själva styra om sitt paket till den leveransplats som passar bäst.

Begränsa valmöjligheten med tilläggstjänst Ej till Paketbox

I de fall avsändaren inte finner det lämpligt att erbjuda mottagaren leverans till eller retur från paketbox kan tilläggstjänsten Ej till paketbox användas. Detta gör att mottagaren inte kan välja att styra om sin leverans till paketbox via PostNords leveransval. Returer i paketbox blir i dessa fall inte heller ett valbart alternativ.

Minimering av tunga lyft för en bättre arbetsmiljö

Vi jobbar kontinuerligt med att skapa en bra arbetsmiljö för våra medarbetare och för att minimera tunga lyft kommer vi nu att ändra leveranssättet för MyPack Home som väger över 20 kilo. Ändringen innebär att leverans kommer att ske till port eller tomtgräns samt att mottagaren behöver vara på plats för att ta emot och signera för leveransen. Mottagaren informeras om detta via avisering innan leverans.

Kommande fördelar vid export till Norge

Vi kommer erbjuda VOEC för export till Norge för tjänsterna MyPack Home och MyPack Collect, vilket ger exportören stora ekonomiska fördelar. Även leveransvillkor DDP (Delivery Duty Paid) kommer att läggs till för export till Norge för tjänsterna MyPack Home, MyPack Collect och Parcel, vilket underlättar för mottagaren. Dessa är två kommande nyheter som startar senare under 2023. Är du som kund intresserad redan nu, kontakta då din säljare så hör vi av oss när det blir aktuellt för uppstart.

Förbättrad leveransupplevelse av tungt gods

För att förbättra leveransupplevelsen av tungt gods till privatpersoner och undvika att godset inte blir levererat så kommer föraren att ringa till mottagaren när leveransen är på väg. Ingår för tjänsterna Pallet och Groupage inom Sverige.

Sänkt maxvikt vid leveranser till privatperson

Som en del i vårt arbetsmiljöarbete justeras nu maxvikten för leveranser till privatpersoner från 1000 kilo till 700 kilo per kolli med tjänsterna Pallet och Groupage.

Krav på lastpall för gods över 1,5 meter

Vi värnar om arbetsmiljön och säkerheten för vår medarbetare och kunder. Därför införs ett krav om att gods med en höjd som överstiger 1,5 meter måste vara säkrat på lastpall med basmått om minst 1,2 x 0,8 meter för tjänsten Groupage.

Tydlighet och struktur i checkout med PostNord API

Vår portal med API:er erbjuder dig ett kostnadseffektivt sätt att paketera och använda information från våra system, i ditt företagssystem, appar eller checkout. Här får du möjlighet att bygga och underhålla lösningar för informationsutbyte mellan olika digitala plattformar på ett smidigt och strukturerat sätt. Gå in på PostNord Developer för att läsa mer

Tilläggsavgift Privatperson angiven utökas till Finland och Norge

När tilläggstjänsten Privat mottagare eller Privat mottagare direktleverans inte angivits vid privatleveranser av Pallet och Groupage tas denna avgift ut mot avsändande kund. I tillägg tas avgiften ut vid alla privatleveranser med tjänsten Parcel. Avgiften finns redan i Sverige och Danmark och utökas nu till Finland och Norge för berörda tjänster.

Avgift för att förhindra tomma körningar

För att ha en mer hållbar upphämtningsslinga och förhindra tomma körningar, inför vi en avgift när avsändare inte avbokar överenskommen upphämtning och det inte finns något gods att hämta.

Ortstillägg för mindre paket i postlådan

För att kunna bibehålla en god servicenivå med utdelning av tjänsterna Varubrev och MyPack Home small varje dag i hela Sverige, införs ett ortstillägg för de områden som idag har låga volymer.

Drivmedelstillägg på postala hemleveranser

På grund av ökade drivmedelskostnader kommer vi att ta ut ett drivmedelstillägg för produkterna Varubrev och MyPack Home Small.

Möjlighet till kapacitetstillägg vid volymtoppar

Vi lägger till möjligheten att ta ut ett kapacitetstillägg under perioder med volymtoppar och ökade kostnader som följd. Detta gäller tjänsterna International Parcel, Varubrev (inom Sverige) och MyPack Home Small. När tillägget tas ut och vad priset blir kommuniceras i god tid i förväg.

Utkörning Basic

Du som har Utkörning Basic från Postbox kan nu få dina Rek utkörda med tilläggstjänsten Utkörning av Rek i plomberad väska. Du beställer tjänsten enkelt via PostNord Business Portal.

Ny avgift: Felaktig EDI-vikt Rek, Värde, Brevpostförskott, Rek utrikes och Spårbart brev utrikes

När den faktiska vikten på din försändelse överstiger det viktintervall som är angivet i EDI-filen, kommer vi utöver att korrigera uppgifterna till rätt viktintervall, även ta ut en hanteringsavgift på 35,20 kronor per korrigerad försändelse.

Ny tilläggstjänst: Fysisk avisering Rek och Värde

Om du inte anger ett SMS-nummer eller en mejladress som aviseringsmetod till dina mottagare, tillkommer ett tillägg för fysisk brevavisering på 11 kronor.

"Frisvar" avvecklas och ersätts med vanlig Svarspost

Du som använder "Frisvar" idag kommer under en övergångsperiod kunna fortsätta använda handskrivna svarspost-kuvert under begreppet "Frisvar", men blir fakturerad för tjänsten Svarspost.

Känner du till fördelarna med Svarspost Direkt? Lägre porto och minskad administration för dig som kund. Läs mer om Svarspost Direkt.

Gamla Svarspost-kundnummer ej längre tillåtna

Våra kundnummer är sen många år tillbaka åttasiffriga och börjar alltid med en 2:a enligt följande: 2xxxxxxx. Försändelser som fortsatt lämnas in med gamla kundnummer för Svarspost kommer om möjligt att returneras till avsändande kund eller så kommer annat kundnummer att debiteras porto samt avgift enligt var tids gällande prislista. Kontakta din säljare eller kundservice om ditt företag behöver hjälp med gällande kundnummer.

Gamla Frankeringsservice-kundnummer ej längre tillåtna

Våra kundnummer är sen många år tillbaka åttasiffriga och börjar alltid med siffran 2, enligt följande: 2xxxxxxx. Försändelser som fortsatt lämnas in med gamla kundnummer för Frankeringsservice kommer om möjligt att returneras till avsändande kund eller så kommer annat kundnummer att debiteras porto samt avgift enligt var tids gällande prislista. Kontakta din säljare eller kundservice om ditt företag behöver hjälp med gällande kundnummer.

Flygtillägg

På grund av olika händelser i vår omvärld har transportkostnader till destinationer utanför Europa ökat. Vi kommer därför fortsätta att ta ut ett flygtillägg till vissa destinationer som kommer baseras på försändelsens vikt. Flygtillägget gäller i dagsläget för transporter till Australien, Brasilien, Chile, Hong Kong, Japan, Kanada, Kinda, Nya Zeeland, Sydkorea och USA. Tjänsterna som berörs är Varubrev utrikes, Spårbart brev utrikes, Rek utrikes, International Parcel och Parcel tjänsterna. Vi tillämpar villkoret om tillägg för tjänsterna ovan, vilket finns inskrivet i de allmänna villkoren (PAKN) i PostNords avtal.

 

Nyheter 1 januari 2023

Hållbart med PostNord

Vi arbetar aktivt med vårt hållbarhetsmål, 100 procent fossilfria leveranser till 2030. Som en del av resan, förbättrar och förtydligar vi några av våra tjänster. Klimatekonomiska brev- och reklamtjänster avvecklas nu och ersätts av Hållbart med PostNord. Tjänster med beteckningen Hållbart med PostNord använder inte flyg, transporteras med tåg när det är möjligt, returneras inte och har en hållbar destruktion. I förändringen tas nu retur bort för all ADR.

Inlämning av Varubrev hos ombud

För att förenkla för våra Varubrevskunder och harmonisera med övrigt utbud möjliggör vi inlämning av upp till 10 stycken Varubrev hos ombud. Det innebär att tillgängligheten för att kunna lämna in Varubrev i Sverige ökar markant genom vårt utbredda ombudsnät.

Namnbyte av avgift på Varubrev

Avgiftstillägg Överskridna produktvillkor mått byter namn till Storlekstillägg, detta för att förtydliga för våra kunder vad avgiften avser. Maxmåtten för Varubrev är att längd + bredd + höjd inte får överskrida 900 mm, samt att den längsta sidan inte får överstiga 600 mm. Däremot, om Varubrevet är större än 340, 240 och 70 mm men inom de godkända maxmåtten, påförs storlekstillägget.

Ökad datakvalitet för Varubrev

För att öka datakvalitén och i slutänden leveranskvalitén införs en möjlighet att ta ut en avgift för inkomplett eller felaktig EDI på tjänsten Varubrev, för att harmonisera med övrigt erbjudande och för att ytterligare möjliggöra för våra kunder att bli mer datadrivna och proaktiva, samt för att kunna leverera en bättre leveransupplevelse för mottagaren.

Snabbare hemleveranser

Från 1 januari 2023 kommer vi att kunna leverera till dina kunder samma dag som vi hämtar paketen från dig, genom tilläggstjänsten SameDay tillsammans med MyPack Home. Denna tilläggstjänst kommer även att kunna kopplas ihop med våra paketboxar.

Ökad bekvämlighet med retur i paketbox

Intresset för paketboxar växer och paketbox som separat alternativ i checkouten blir allt viktigare för mottagarna. I slutet av 2022 kommer vi därför att påbörja utrullningen av retur i paketbox med tjänsten Return Drop Off. Våra paketboxar är placerade utomhus, vid bostadsområden eller knutpunkter där du rör dig i vardagen. Konsumenten behöver därmed inte anpassa sig till begränsade öppettider utan returen kan ske precis när det passar som bäst.

Ny avisering för Parcel

För att skapa en tydligare och mer förutsägbar leverans för mottagaren av Parcel införs tilläggstjänst Avisering innan leverans. Aviseringen innebär att mottagaren blir aviserad direkt av chauffören 30–60 min innan leverans.

Avisering via PostNord App

Utlämningsaviseringarna för MyPack Home Small harmoniseras med Varubrev, vilket innebär att när ett paket har levererats i postlådan aviseras mottagaren i PostNord App. MyPack Home Small-paket som vidaresänds till ombud blir aviserade med sms, mejl eller brev utöver PostNord App, även det på samma sätt som Varubrev.

Smidigare returer från Danmark

För att förbättra returerbjudandet från Danmark kommer tjänsten Return Pickup att öppnas upp mellan länderna. Detta innebär att vi hämtar upp returer hos mottagarna i Danmark och levererar tillbaka till dig i Sverige.

Nya tilläggstjänster för MyPack Collect i Norge

För att tillmötesgå marknadens efterfrågan på flexibilitet gällande liggetid samt för enkelhet och harmonisering mellan länderna, införs tilläggstjänsterna Utökad liggetid 14 dagar och Fast liggetid 7 dagar i Norge. Utökad liggetid kan väljas av både mottagare och avsändare medans fast liggetid endast kan väljas av avsändaren.

Effektivare förtullningshantering till icke EU land

I PostNords Booking API finns även Tull-API som validerar fakturainformationsdatan som skickas direkt till vårt tullsystem, vilket snabbar upp tullprocessen och minimerar risken för avgifter kopplade till felaktig tullinformation.

Nytt system för returer från Norge

Nordic Return System, NRS, som finns tillgängligt via PostNord Business Portal kommer att användas för all återexport när PostNord Norge har hanterat godset. Kunder med små volymer eller som skickar sällan kommer kontaktas av Kundservice när en retur finns, så att de kan ladda upp proformafakturan. Ändringen gäller för Parcel, MyPack Collect, MyPack Home, Return Drop Off, Pallet, Groupage samt Consignment Varubrev Norge.

Fast basmånad för drivmedelstillägget

För att säkerställa produktion och uträkning av löpande kostnader kommer vi för 2023 att utgå från samma basmånad som augusti 2021.

Information om latinska bokstäver och arabiska siffror

För att säkerställa att försändelserna skickas till rätt land samt möjliggöra att PostNord kan skapa tull-edi åt kunden i de fall det behövs är det viktigt att mottagarens namn och adress skrivs med latinska bokstäver och arabiska siffror. Mottagandelandets namn skrivs på svenska. Ändringen påverkar Brev utrikes, Brevsändning utrikes, Spårbart brev utrikes, Rek utrikes, EMS och International Parcel.

Att skicka varor till spanska öar

Eftersom spanska öarna Ceuta, Kanarieöarna och Melilla inte ingår i EU:s momsområde, ska försändelser som innehåller varor förses med försändelse-ID, tulldokumentation och tull-EDI. Kunden anger information om innehåll i Skicka Direkt Business via Portal Business, var bland annat tulldokumentation och tull-EDI skapas. Alternativt sker detta via annat TA-system. Tjänster som påverkas är Brev utrikes, Brevsändning utrikes, Varubrev utrikes, Spårbart brev utrikes, Rek utrikes och International Parcel.

 

Besöker du oss som företag?

Villkorsändringar för företag