Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt

Faktablad om våra tjänster

Här hittar du faktablad med kortfattade beskrivningar av alla våra tjänster.

Du är alltid välkommen att  kontakta kundservice om du vill ha mer information om våra tjänster.

Tjänst Beskrivning Gällande Kommande
1:a-klassbrev inrikes Faktablad 2023-01-01
1:a-klassbrev sändning inrikes Faktablad 2024-01-01
1:a-klassbrev sändning inrikes Översikt Lågprisområden 2016-01-01
1:a-klassbrev sändning inrikes Inlämningsställen och brevområden 2024-05-10
1:a-klassbrev sändning inrikes Faktablad Reserverad sen inlämning 2022-05-02
1:a-klassbrev sändning inrikes Förändrade villkor för förmedlare 2017-12-13
1:a-klassbrev sändning inrikes Kundsändningsprofil 2017-06-28
1:a-klassbrev sändning inrikes Volyminmatning för samsorterad sändning 2017-08-06
1:a-klassbrev sändning inrikes Stora brev med sorteringskod 2022-01-01
1:a-klassbrev utrikes Faktablad 2024-01-01
1:a-klassbrev utrikes Faktablad Brevförsändelser priszoner 2021-02-01
Adresserad DR Faktablad 2024-01-01
Adresserad DR Översikt Lågprisområden 2016-01-01
Adresserad DR Inlämningsställen och brevområden 2024-05-10
Adresserad DR Förändrade villkor för förmedlare 2017-12-13
Adresserad DR Kundsändningsprofil 2017-06-28
Adresserad DR Volyminmatning för samsorterad sändning 2017-08-06
Adresserad DR Faktablad Hållbart med PostNord 2023-01-01
Adressinformation Faktablad med pris 2023-01-01
Adressköp Faktablad 2020-01-01
Brev Faktablad Brev 2021-01-01
Brevsändningar utrikes Faktablad 2023-01-01
Brevsändningar utrikes Faktablad Brevförsändelser priszoner 2021-02-01
Brevsändningar utrikes Inlämningsställen och brevområden 2024-05-10
Digitala frimärken f.d. Portokoder Faktablad Brev 2021-01-01
Direktutlämning Faktablad med pris 2023-10-02
eBREV Faktablad 2023-06-06
Effektmätningar Faktablad med pris Premium 2021-01-01
Ekonomibrev sändning inrikes Faktablad 2024-01-01
Ekonomibrev sändning inrikes Översikt Lågprisområden 2016-01-01
Ekonomibrev sändning inrikes Inlämningsställen och brevområden 2024-05-10
Ekonomibrev sändning inrikes Förändrade villkor för förmedlare 2017-12-13
Ekonomibrev sändning inrikes Kundsändningsprofil 2017-06-28
Ekonomibrev sändning inrikes Volyminmatning för samsorterad sändning 2017-08-06
Ekonomibrev sändning inrikes Faktablad Hållbart med PostNord 2023-01-01
Elektroniskt Fakturaunderlag Faktablad 2020-01-01
EMS International Express Faktablad 2023-01-01
EMS International Express Faktablad Brevförsändelser priszoner 2021-02-01
EMS International Express Faktablad, Spårbara utrikes försändelser Direktbetalande kunder 2020-03-01 2024-05-02
Expressbrev inrikes Faktablad 2024-05-02
Frankering med frankeringsmaskin Faktablad 2024-01-01
Frankeringsservice Faktablad med pris 2024-01-01
Gratistidningar Faktablad med pris 2024-05-02
Gratistidningar Inlämningsställen och brevområden 2024-05-10
Gratistidningar Faktablad Hållbart med PostNord 2023-01-01
Kundretur Brev Utrikes Faktablad 2024-01-01
Marknads och Kundanalyser Faktablad med pris Områdesanalys 2023-01-01
Marknads och Kundanalyser Faktablad med pris Transaktionsanalys 2023-01-01
Marknads och Kundanalyser Faktablad med pris Svarsanalys 2023-01-01
Marknads och Kundanalyser Faktablad med pris Kundanalys 2023-01-01
Marknads och Kundanalyser Faktablad med pris E-handelsanalys 2023-01-01
Minnespoststämpel Faktablad med pris 2018-04-01
Oadresserad DR Exklusiv Faktablad 2024-05-02
Oadresserad DR Exklusiv Inlämningsställen och brevområden 2024-05-10
Oadresserad DR Exklusiv Faktablad för förmedlare 2020-01-01
Oadresserad DR Exklusiv Faktablad Hållbart med PostNord 2023-01-01
Oadresserad DR Exklusiv Oadresserad DR, EU-valet 2024 2024-02-19
Postbox Faktablad med pris 2024-01-01
Postförskott Faktablad Postförskott 2020-05-04
Postförskott Faktablad Brev Postförskott 2024-05-02
PostNord InNight Faktablad 2024-01-01
PostNord InNight Faktablad för InNight - retursändning 2023-01-01
PostNord Tracked Letter (Namnändrat den 2 maj 2024 från Spårbart brev utrikes) Faktablad Brevförsändelser priszoner 2021-02-01
PostNord Tracked Letter (Namnändrat den 2 maj 2024 från Spårbart brev utrikes) Faktablad, Spårbara utrikes försändelser Direktbetalande kunder 2020-03-01 2024-05-02
PostNord Tracked Letter (Namnändrat den 2 maj 2024 från Spårbart brev utrikes) Faktablad, Spårbara utrikes försändelser Avtalskunder 2020-03-01 2024-05-02
PostNord Tracked Letter (Namnändrat den 2 maj 2024 från Spårbart brev utrikes) Faktablad 2024-05-02
PostNord Untracked Letter (Namnändrat den 2 maj 2024 från Varubrev utrikes) Faktablad Brevförsändelser priszoner 2021-02-01
PostNord Untracked Letter (Namnändrat den 2 maj 2024 från Varubrev utrikes) Inlämningsställen och brevområden 2024-05-10
PostNord Untracked Letter (Namnändrat den 2 maj 2024 från Varubrev utrikes) Teknisk specifikation 2020-03-11
PostNord Untracked Letter (Namnändrat den 2 maj 2024 från Varubrev utrikes) Faktablad 2024-05-02
Posttidning A och B Faktablad Posttidningar inrikes 2024-01-01
Posttidning A och B Posttidningar, utseende och innehåll 2016-01-01
Posttidning A och B Översikt Lågprisområden 2016-01-01
Posttidning A och B Prisparametrar 2019-01-01
Posttidning A och B Inlämningsställen och brevområden 2024-05-10
Posttidning A och B Faktablad Reserverad sen inlämning 2022-05-02
Posttidning A och B Faktablad Hållbart med PostNord 2023-01-01
Rek inrikes Faktablad 2024-05-02
Rek utrikes Faktablad 2023-01-01
Rek utrikes Faktablad Brevförsändelser priszoner 2021-02-01
Rek utrikes Faktablad, Spårbara utrikes försändelser Direktbetalande kunder 2020-03-01 2024-05-02
Rek utrikes Faktablad, Spårbara utrikes försändelser Avtalskunder 2020-03-01 2024-05-02
Returservice Faktablad 2016-01-01
Skapa Utskick Skapa Utskick eBrev Webb Faktablad 2020-01-01
Svarspost Direkt och Svarspost Inrikes Faktablad med pris Svarspost Nyckelbricka 2024-01-01
Svarspost Direkt och Svarspost Inrikes Faktablad Svarspost Inrikes 2024-01-01
Svarspost Direkt och Svarspost Inrikes Faktablad Svarspost Direkt 2024-01-01
Svarspost utrikes, IBRS Faktablad 2020-01-01
Utkörning och Hämtning Faktablad med pris Utkörning Hämtning 2024-05-02
Varubrev (eng) Teknisk specifikation 2020-03-11
We Mail Faktablad 2023-03-01
Vidaresändning av post Faktablad med pris 2023-10-02
Värde Faktablad 2024-05-02

Besöker du oss som företag?

Faktablad för företag