Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt

Farligt gods

Ska du skicka något som klassas som farligt gods, då behöver du följa regler kring innehåll för att leveransen ska kunna fullföljas.
"Vi guidar dig genom säkerhetskrav och föreskrifter kring transport av farligt gods."

Vad är farligt gods?

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har egenskaper som kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport. Därav är transporter av farligt gods belagda med föreskrifter och säkerhetskrav, både nationella och internationella, beroende på transportsättet (d.v.s. land-, flyg- och sjötransporter).

Innehåll som inte är tillåtet att skicka riskerar att stoppas av oss. Sändningen kan även stoppas av Tullverket om du skickar brev och paket utanför EU. Det är avsändaren som ansvarar för innehållet och att kontrollera att det är tillåtet att skicka.

Generellt sett gäller följande vid transport av farligt gods med PostNord:

 • Brev, max vikt 2 kg: Allt farligt gods är förbjudet (vissa undantag för flyg).
 • Paket: Farligt gods i mindre mängder enligt begränsad mängd är tillåtet. Dessutom tillåts litiumbatterier och litiumbatterier i utrustning (UN 3090, 3091, 3480 och 3481) för nationell transport när SP 188 enligt reglerna för vägtransport är uppfyllda och för andra internationella transporter kan även bestämmelserna för flygtransport behöva att uppfyllas.

Pallgods: Farligt gods enligt regelverket på väg ADR är tillåtet (vissa klasser är förbjudna*).

*Gods i klass 1 och klass 7 samt ämnen i klass 4.1 och klass 5.2 som har klass 1 som sekundär fara och klass 6.2 kategori A kan EJ skickas med PostNord.

Läs mer om Farligt gods och vad som gäller hos PostNord (pdf på engelska).

Innehåll som inte är tillåtet att skicka riskerar att stoppas av oss. Sändningen kan även stoppas av Tullverket om du skickar brev och paket utanför EU. Det är avsändaren som ansvarar för innehållet och att kontrollera att det är tillåtet att skicka.

Regler för företag att kunna skicka farligt gods till Gotland. Tag kontakt med PostNord kundservice 0771-33 33 10.

Läs mer om vad som är tillåtet och inte tillåtet att skicka i respektive tjänstevillkorPostNords allmänna kundvillkor för näringsidkare och andra organisationer – PAKN (pdf) samt PostNords allmänna villkor – PAV (pdf).

Utrikes försändelser

För Utrikes försändelser kan särskilda restriktioner gälla och många länder har importrestriktioner.

Se vad som gäller för respektive land.

Försändelser som ska transporteras med flyg

För att uppfylla flygsäkerhetsreglerna kommer försändelserna kontrolleras enligt EU-direktiv Detta gäller både in- och utrikestransporter. I de fall där försändelsen inte kan kontrolleras och godkännas, kommer den, om det är möjligt, att skickas med andra transportsätt som tåg eller bil. Detta leder till att försändelsen blir försenad. Om det inte är möjligt med annat transportsätt returneras försändelsen till avsändaren. Försändelserna kan även ha restriktioner av innehåll som är utfärdade av IATA/ICAO.

Övrigt

Det är ej heller tillåtet att skicka varor som kan skada personal, andra paket eller PostNords utrustning. Förpackningskraven som gäller för farligt gods är viktigt att följa för att säkerställa att leveransen kan fullföljas.

Försändelser till utlandet

Vi har samlat viktig information för dig som ska skicka brev, paket eller pall till utlandet. Du hittar bland annat vanliga frågor och svar, information om vilka tull- och frakthandlingar som krävs samt andra användbara länkar. Till tullinformation.

Försändelser inom EU

När du skickar varor inom EU ska du alltid bifoga en säkerhetsdeklaration (pdf).

Exempel på innehåll som klassas som farligt gods

Klass 1: Explosiva ämnen
 • ammunition
 • pyrotekniskt material
 • tändare
 • tändrör
 • tändhattar
Klass 2: Komprimerade, kondenserade gaser
 • brandsläckare som innehåller gaser under tryck
 • aerosolprodukter/sprayburkar
 • butan
 • gaständare
Klass 3: Brandfarliga vätskor
 • bensin
 • lösningsmedel
 • rengöringsmedel
 • målarfärg
 • lacknafta
 • parfym/nagellack
Klass 4: Brandfarliga fasta ämnen
 • självantändande ämnen och ämnen som utvecklar gas vid kontakt med vatten, t.ex. tändstickor
 • film av cellulosanitrat
 • material som blir farliga vid väta
Klass 5: Oxiderade ämnen och organiska peroxider
 • ämnen som lätt antänds av syre
 • hår- och textilfärger
 • vissa blekmedel/pulver
 • visst klister och bindemedel
 • gifter, mediciner och toxiner inklusive droger
Klass 6: Giftiga och smittförande ämnen
 • smittförande ämne kategori A UN 2814 och UN 2900

Undantag: Biologiskt ämne kategori B UN 3373 får skickas under förutsättning att de är förpackade enligt ICAO-TI och IATA-DGR:s förpackningsinstruktion PI 650.

Klass 7: Radioaktiva ämnen
 • medicinska prover eller forskningsprover som innehåller radioaktiva ämnen
Klass 8: Frätande ämnen
 • frätande rengöringsvätskor
 • frätande medel för förebyggande eller borttagande av rost
 • instrument som innehåller kvicksilver eller batterivätskor
Klass 9: Övriga farliga ämnen och föremål, inklusive miljöfarliga ämnen
 • material som har sövande, skadliga, giftiga eller andra egenskaper och som kan förorsaka starkt obehag vid läckage
 • material som är starkt magnetiska
 • försändelser som innehåller litiumbatterier t. ex. laptops, skruvdragare och mobiltelefoner

Undantag – Utrikes och inrikes brev: För Utrikes och inrikes brev får max 2 litiumbatterier eller 4 litiumceller skickas, och de ska då vara installerade i utrustningen och förpackade enligt PI 967 eller PI 970, sektion II i ICAO-regelverk. Så kallade "Powerbanks" klassificeras som löst batteri (då det ej är installerat) och därav ej tillåtet att skickas.

Observera att följande länder inte tar emot litiumbatterier eller litiumceller: Hong Kong, Italien, Japan, Kina, Laos, Madagaskar och Tyskland.

Är du osäker på vad som gäller för din försändelse?

Du kan alltid kontakta oss via mejl, och vill du hellre ringa så svarar kundservice på vardagar 08.00–17.00.  

Kontakta oss
Kontakta oss

Besöker du oss som företag?

Läs mer om farligt gods för företag