Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt

Tullinformation om försändelser utifrån EU

Hur hög är avgiften?

Varuförsändelser som ankommer från ett land utanför EU:s tullunion måste tulldeklareras och moms och tullavgifter måste betalas. PostNord tar ut en avgift för att täcka kostnaderna.

  • För en standard deklaration är avgiften 175 kronor inklusive moms för försändelser som inte kan förtullas enligt Tullverkets regelverk för lågvärdeförtullning, vilket förenklat betyder försändelser med ett deklarerat värde på 1 800 kronor eller högre. Här ingår även vissa varor, så kallade restriktionsvaror (exempelvis kosttillskott) där en fullständig tulldeklaration krävs oavsett värde på innehållet. Här ingår även elektronik, plast och andra varor belagda med punktskatter. Tullverket kräver även en fullständig tulldeklarationer för försändelser från vissa länder, till exempel Ryssland.

  • För försändelser som godkänns enligt Tullverkets process för lågvärdeförtullning är avgiften 100 kronor inklusive moms. Det är försändelser med ett deklarerat värde under 1 800 kronor och där innehållet inte har restriktioner, punktskatter eller andra krav, till exempel importlicenser.

Avgifterna ska täcka PostNords kostnader för att utföra tulldeklarationerna. Utöver avgiften ska även momsen, i normalfallet 25 procent av försändelsens värde inklusive eventuella fraktkostnader, betalas. I förekommande fall skall även tullavgifter och andra skatter betalas.

Fler frågor och svar om moms på paket från Kina och andra länder utanför EU

Måste även gåvor momsdeklareras?

Under vissa omständigheter behöver du inte betala moms för gåvor som är skickade mellan privatpersoner. Mer information om detta finns hos Tullverket.

Från vilka länder gäller de här avgifterna?

I media har diskussionen framförallt gällt varor från Kina, och den absoluta merparten av alla försändelser kommer just från Kina. Men den här avgiften kommer att tas ut på alla varor som handlas från tredjeland, dvs. utanför EU:s tullunion där moms inte redan är betald.

Varför har min försändelse returnerats?

Det kan finnas olika förklaringar. En försändelse som har hamnat på ett utlämningsställe i avvaktan på utlämning, ligger där mellan 14 och 30 dagar beroende på vilken tjänst den skickats med. Om den inte hämtas ut under denna tid returneras den till det avsändande landets postoperatör. En annan förklaring till att försändelser returneras är brister i tulldeklarationen, se svar nedan.

Vad händer om min försändelse inte har rätt tulldokument?

Enligt internationellt regelverk måste korrekt tulldokumentation medfölja alla försändelser med kommersiellt innehåll som anländer utifrån EU:s tullunion. Exempelvis ska uppgifter om ursprungsland, innehållsbeskrivning och varornas värde finnas angivna på tulldokumentet.

I de fall dokumentationen är bristfällig går inte tulldeklaration att utföras, och försändelsen returneras då till det avsändande landets postoperatör med förklaringen att tulldokumenten saknat rätt information.

Om försändelsen är internationellt spårbar kommer du kunna se att brevet returnerats. Vår kundservice kan i dessa fall hjälpa dig att se orsaken till returen. Om avsändaren skickat försändelsen med en tjänst som inte går att spåra kommer vi däremot dessvärre inte kunna se returorsaken eller lämna fler uppgifter om den försändelse du väntar på.

Vad händer om jag får ett krav på att betala moms och en avgift, men inte betalar? Kommer jag få inkassokrav?

I väntan på att momsen och avgiften betalas lagras försändelsen. Om avgiften ej betalas in kommer försändelsen att skickas tillbaka till avsändaren. Samtidigt kommer begäran om inbetalning av moms och momsdeklarationsavgiften att annulleras. Man riskerar således inte att få dröjsmålsränta, påminnelseavgifter, inkassokrav eller liknande om man väljer att inte betala.

Varför måste PostNord ta ut en avgift för det här?

Den som utför en moms- och/eller tulldeklaration utför en tjänst, något som kostar pengar. Kostnaderna består av lön och skatter, teknisk utrustning, lokaler för de anställda, utrymme för att lagra försändelser i avvaktan på betalning etc. Allt detta kostar pengar som PostNord måste få kompensation för. Det kan i sammanhanget påpekas att den här förändringen innebär en sänkning av avgiften för försändelser med ett deklarerat värde på 1 800 kronor.

Vad händer med garanti och ångerrätten med varor som blir liggande i lager hos er?

Vid e-handel utanför EU gäller det konsumentskydd som finns i det land där webbutiken är baserad, alternativt garanti som säljaren självmant åtar sig. Det är därför alltid viktigt att noggrant undersöka vilka villkor som gäller, framförallt när man handlar från länder utanför EU.

I vissa fall har avsändaren t ex angett 30 dagars ångerrätt från leverans, dvs. från den dag som man mottager varan, och därmed kommer inte eventuell lagringstid att påverka denna tidsfrist. Det är dock importörens eget ansvar att undersöka vilka villkor som gäller för varje enskilt inköp.

Hur lång tid har jag på mig att betala från att jag har fått en avisering?

Från det att du har fått en avisering har du minst 14 dagar på dig att betala.

Mitt deklarerade varuvärde är under 1 800 kr, varför har jag fått en momshanteringsavgift på 175 kr?

I normalfallet ska kommersiella försändelser med ett deklarerat varuvärde under 1 800 kronor momsbeläggas, men du behöver inte betala tull.

PostNords momshanteringsavgift är i dessa fall 100 kronor, inklusive moms. Men för vissa varor, exempelvis kosttillskott, finns särskilda regler som gör att tull ska betalas även om värdet är under 1 800 kronor. I dessa fall måste PostNord upprätta både en moms- och en tulldeklaration. Avgiften för denna hantering är 175 kr inklusive moms. Läs mer på Tullverkets webbplats om vilka varor som omfattas av särskilda regler.

Finns det specialregler för kosttillskott?

För vissa varor, exempelvis kosttillskott, finns särskilda regler som gör att tull ska betalas även om värdet är under 1 800 kronor. I dessa fall måste PostNord upprätta både en moms- och en tulldeklaration. Avgiften för denna hantering är 175 kr inklusive moms. Läs mer på Tullverkets webbplats om vilka varor som omfattas av särskilda regler

Mitt spårningsnummer som jag har fått från e-handlaren byts ut mot ett annat av PostNord. Varför gör ni det?

Det finns olika tjänster för brev i de internationella flödena. När PostNord tar emot försändelser som går som brev kan de vara exempelvis expressbrev, rekommenderade brev eller oregistrerade vanliga brev. De brev som är oregistrerade är billigast att skicka, men det innebär också att de saknar spårbarhet. När en oregistrerad försändelse anländer till Sverige saknar den normalt en unik streckkod vilken gör försändelsen ospårbar. Dock förekommer det från olika e-handelsplattformar att försändelsen har en streckkod som gör att den framstår som spårbar. PostNord använder sig inte av denna streckkod då den inte följer internationella standarder för hur de ska utformas och framför allt inte är garanterat unik.

För att ändå kunna hantera dessa importförsändelser måste PostNord därför ge dessa försändelser ett nytt kolli-ID som är garanter. Vill man ha bättre spårbarhet kan man när det är möjligt, använda frakttjänster som är spårbara, som express eller rekommenderade brev.

Jag har inte beställt något men blivit ombedd att betala importavgift.

Om du fått en avi eller sms med information om att betala en importavgift men inte vet med dig att du beställt något behöver du inte betala avgiften. Notera dock att gåvor i vissa fall behöver momsdeklareras. Den avisering som du har fått kan alltså gälla en gåva som någon har skickat till dig utifrån EU:s tullunion. Du kan läsa mer om att ta emot gåvor på Tullverkets webbplats.

Om avgiften inte betalas så kommer försändelsen att returneras till avsändaren när liggetiden har gått ut och avgiften annulleras.

Kan jag utföra en egen momsdeklaration som privatperson?

Ja, det går bra. För att göra detta behöver du ta kontakt med vår kundservice för att få information om var försändelsen befinner sig. Hos Tullverket finns instruktioner hur du går tillväga.

Gäller den här informationen även för företag eller är det bara för privatpersoner?
Varför måste jag betala en avgift även fast ehandlaren betalat momsen via IOSS?

Om varuinnehållet är belagt med svenska punktskatter eller andra skatter som medför att försändelsen inte kan hanteras i lågvärdeflödet så måste PostNord göra en fullständig tulldeklaration. För detta tar PostNord ut en avgift på 175 kronor och eventuella skatter. Det utgår dock ingen moms eftersom den betalas via IOSS systemet.

Varför måste jag betala en avgift när jag fått en gåva från Ryssland även om värdet är under 500 kronor?

Alla varuförsändelser från Ryssland måste ha en fullständig tulldeklaration för att säkra att försändelsen inte bryter mot EU:s sanktioner. För detta tar PostNord ut en avgift på 175 kronor.

Vad menas med omförtullningsavgift?

PostNord förtullar in försändelser med den information som avsändaren angivit, och i förekommande fall kompletterat av mottagaren. Om mottagaren vill ändra deklarationen i efterskott så utgår en omförtullningsavgift på 240 kronor för denna hantering. Självklart utgår inte någon avgift i de fall PostNord har hanterat försändelsen felaktigt.