Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt

Vi fortsätter effektivisera vår service till att bli mer hållbar, både ekonomiskt och miljömässigt

I början av mars påbörjade vi en försöksverksamhet i och omkring Hässleholm och Sundsvall. Syftet är att minska de sträckor som våra brevbärare dagligen kör för att tömma brevlådor som används i liten utsträckning, och för att leverera paket i områden med små volymer. Målet är att minska kostnaderna för att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten och för att minska miljöbelastningen. Ambitionen är att genomföra dessa förändringar i hela Sverige.

Nio varv runt jorden varje arbetsdag

En vanlig arbetsdag körde våra brevbärare motsvarande nio varv runt jorden för att samla in och dela ut brev och paket som en del av den samhällsomfattande posttjänsten. För att effektivisera och göra postservicen mer hållbar, både ekonomiskt och miljömässigt, har vi därför påbörjat en försöksverksamhet.

Sedan 2010 har de brevvolymer som PostNord hanterar minskat med cirka 65 procent. PostNord har hittills inte fått kompensation för de kostnader som skyldigheten att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten medför. De intäkter som finansierar den samhällsomfattande posttjänsten minskar i snabb takt.

Det stöd som Postfinansieringsutredningen har föreslagit förefaller inte träda i kraft enligt utredningens förslag och för att minska kostnaderna för skyldigheten att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten behöver PostNord rationalisera och minska kostnaderna.

Försöksverksamhet för två förändringar startades upp fjärde mars 2024

 • Tömning av gula brevlådor varannan arbetsdag.
 • Förändrad frekvens för leverans och hämtning av paket i områden med låga paketvolymer och stora geografiska avstånd.

Den del av försöksverksamheten som rörde tömning av brevlådor är sedan sjätte maj införd i hela Sverige. Försöket med förändrad frekvens för leverans och hämtning av paket pågår fortfarande.

Gula brevlådor har tömning varannan arbetsdag

Flertalet gula brevlådor har fått tömning varannan arbetsdag i samband med att posten delas ut i postnumret ifråga. Brevlådor som står hos ombud och som står vid vissa knutpunkter har fortsatt daglig tömning. För att få reda på vilken brevlåda som töms när går det att använda sig av PostNords App, webbsida eller kan man ringa PostNords kundservice. Hur ofta en brevlåda töms kommer att framgå på respektive brevlåda.

Leverans/hämtning av paket i områden med låga paketvolymer och stora geografiska avstånd varannan arbetsdag

I områden med låga paketvolymer och stora geografiska avstånd kommer leverans/hämtning av paket ske i samband med reguljär postutdelning varannan arbetsdag. Hälften av paketen kommer fram som tidigare, medan den andra hälften levereras en arbetsdag senare.

 

Tjänster som påverkas i områden med låga paketvolymer och stora geografiska avstånd

Följande tjänster kommer att ha utdelning varannan arbetsdag:

 • Varubrev 1:a-klass inklusive Varubrev Retur
 • PostNord MyPack Home
 • PostNord MyPack Home Small
 • PostNord Parcel
 • PostNord Parcel Special
 • Importpaket
 • Importbrev EMS

 

Tjänster som inte påverkas

Följande tjänster kommer inte att påverkas:

 • Paket som körs ut till ombud och till paketboxar samt Expresspaket, sker fortsatt dagligen.
 • Kundavtal/överenskommelser om dagliga utkörningar och hämtningar fortsätter som vanligt.
 • Ombudspaket som körs ut i lantbrevbäringen har redan utdelning i samband med att den vanliga posten delas ut och kommer inte heller att påverkas.

 

 

Se när posten delas ut i ditt postnummerområde