Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt

PostNord inleder pilotverksamhet för ökad effektivitet

PostNord har påbörjat en försöksverksamhet i och omkring Hässleholm och Sundsvall. Syftet är att minska de sträckor som våra brevbärare dagligen kör för att tömma brevlådor som används i liten utsträckning, och för att leverera paket i områden med små volymer. Målet är att minska kostnaderna för att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten och för att minska miljöbelastningen. Ambitionen är att genomföra dessa förändringar i hela Sverige senare under året.

Nio varv runt jorden varje arbetsdag

En vanlig arbetsdag kör PostNords brevbärare motsvarande nio varv runt jorden för att samla in och dela ut brev och paket som en del av den samhällsomfattande posttjänsten. Sedan 2010 har de brevvolymer som PostNord hanterar minskat med cirka 65 procent. PostNord har hitintills inte fått kompensation för de kostnader som skyldigheten att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten medför. De intäkter som finansierar den samhällsomfattande posttjänsten minskar i snabb takt.

Det stöd som Postfinansieringsutredningen har föreslagit förefaller inte träda i kraft enligt utredningens förslag och för att minska kostnaderna för skyldigheten att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten behöver PostNord rationalisera och minska kostnaderna.

De förändringar som kommer att ske i försöksverksamheten rör tömning av gula brevlådor och frekvensen för utkörning av paket utanför tätort i områden med låga paketvolymer. 

Gula brevlådor för tömning varannan arbetsdag

Flertalet gula brevlådor kommer att få tömning varannan arbetsdag i samband med att posten delas ut i postnumret ifråga. Brevlådor som står hos ombud och som står vid vissa knutpunkter kommer att ha fortsatt daglig tömning. För att få reda på vilken brevlåda som töms när går det att använda sig av PostNords App, webbsida eller kan man ringa PostNords kundservice. Hur ofta en brevlåda töms kommer att framgå på respektive brevlåda.

Utdelning varannan vardag i områden med låga paketvolymer och stora geografiska avstånd

I områden med låga paketvolymer och stora geografiska avstånd kommer utkörning av paket ske i samband med reguljär postutdelning varannan vardag. 
Hälften av paketen kommer fram som tidigare, medan den andra hälften levereras en dag senare, dvs. i genomsnitt en halv dags längre leveranstid.

 

Tjänster som påverkas i områden med låga paketvolymer och stora geografiska avstånd

Följande tjänster kommer att ha utdelning varannan vardag:

  • Varubrev 1:a-klass inklusive Varubrev Retur
  • PostNord MyPack Home
  • PostNord MyPack Home Small
  • PostNord Parcel
  • PostNord Parcel Special

 

Tjänster som inte påverkas

Följande tjänster kommer inte att påverkas:

  • Paket som körs ut till ombud och till paketboxar sker fortsatt dagligen.
  • Kundavtal om dagliga utkörningar och hämtningar fortsätter som vanligt.
  • Ombudspaket som körs ut i lantbrevbäringen har redan utdelning i samband med att den vanliga posten delas ut och kommer inte heller att påverkas.