Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt

Utformning av postanordning

Specifikationer för vad som utgör en ändamålsenligt utformad postanordning.

Allmän information

Postanordning är samlingsnamn för postlåda, brevinkast (postinlägg), postfack i fastighetsbox eller liknande anordning för mottagning av postförsändelser.

Postlåda

Postlådans öppning ska vara 100–115 cm över marken och vänd mot brevbärarens färdväg, till exempel på en stolpe, samlat i en lådsamling, på utsidan av ett staket eller en häck.

Läs mer
  • Minimimått för en godkänd postlåda är minst 250 mm bred, 130 mm djup och 340 mm hög. Då kan brevbäraren dela ut de flesta typer av försändelser direkt i din låda.

  • Postlådan skall ha en tydlig märkning med namn och adress på en skylt som är minst 200 mm x 25 mm. Saknar postlådan märkning kan det innebära att din post inte kan delas ut.

Fastighetsbox (inomhus eller utomhus)

Varje enskilt fack skall ha minsta bredd 260 mm, höjd 105 mm och djup 370 mm.

Läs mer
  • Dörren ska ha en öppning som medger att en försändelse som är 80 x 250 x 350 mm ska kunna tas rakt ut av mottagaren.

  • Fastighetsboxar ska vara tydligt uppmärkta med namn, lägenhetsnummer och adress. Saknas märkning kan det innebära att din post inte delas ut. 

Här kan du läsa mer om riktlinjer för fastighetsboxar

Brevinkast

Brevinkast är en befintlig lösning som inte uppfyller dagens krav på funktion och kommer därför successivt att avvecklas.

Läs mer
  • Minimibredd 23 cm.

  • Minimihöjd 3 cm.

  • Höjd från golvet 60–125 cm.

  • Brevinkastet får inte ha en tröghet som överstiger 8 N (Newton).

  • Brevinkastet ska vara tydligt märkt med vilka som bor i lägenheten – texten bör vara minst 8 mm hög.

  • Det är viktigt med bra ljusförhållanden. Belysningen på våningsplanen ska uppgå till minst 200 lux och i trapporna till minst 100 lux.
Mer information