Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt

Placering av postanordning

Specifikationer för placering av postanordningar i olika typer av fastigheter och områden.

Allmän information

Postanordning är samlingsnamn för postlåda, brevinkast (postinlägg), postfack i fastighetsbox eller liknande anordning för mottagning av postförsändelser.

Postanordningen placeras inom 200 meter från postmottagarens adressplats. Den kan placeras längre bort än 200 meter från postmottagarens adressplats, men avståndet ska då inte överstiga dagens befintliga avstånd mellan postanordning och adressplats – om det inte har avtalats om ett längre avstånd.

Läs mer
 • Säsongsboende placerar alltid postanordningen vid en befintlig postanordning för stadigvarande boende efter brevbärarens färdväg, oavsett avstånd mellan adressplats och postanordning.

 • Postanordningen ska vara lätt tillgänglig för postoperatörerna för det fordon som används i postutdelningen.

 • En postanordning bör placeras tillsammans med andra postanordningar och där postmottagarna normalt rör sig.

Flerbostadshus

För flerbostadshus är huvudregeln att posten ska delas ut i postanordning i anslutning till entréplan inomhus eller utomhus.

Postanordningen placeras i anslutning till entrén eller inom 200 meter från den.

Läs mer
 • Postanordningen ska vara lättillgänglig för postoperatörerna och för det fordon som används i postutdelningen.

 • Postutdelningen ska kunna göras fritt från hinder som kräver någon form av hantering, som till exempel bommar, grindar eller låsta dörrar.

Radhusområden

Postanordningen placeras inom 200 meter från postmottagarens adressplats. Den kan placeras längre bort än 200 meter från postmottagarens adressplats, men avståndet ska då inte överstiga dagens befintliga avstånd mellan postanordning och adressplats – om det inte har avtalats om ett längre avstånd.

Läs mer
 • Postanordningar samlas i lådsamlingar, fastighetsboxar eller liknande anordning för mottagning av postförsändelser där postmottagarna normalt rör sig.

 • Postanordningen ska vara lätt tillgänglig för postoperatörerna och för det fordon som används i postutdelningen.
 • Postutdelningen ska kunna göras fritt från hinder som kräver någon form av hantering, som till exempel bommar, grindar eller låsta dörrar.

 • Den ska placeras så att den är lättillgänglig för postoperatörerna dygnet runt.

Småhus

Postanordningen placeras inom 200 meter från postmottagarens adressplats. Den kan placeras längre bort än 200 meter från postmottagarens adressplats, men avståndet ska då inte överstiga dagens befintliga avstånd mellan postanordning och adressplats – om det inte har avtalats om ett längre avstånd.

Läs mer
 • Utdelning till postmottagare utanför tätort och med adressplats mindre än 200 meter från brevbärarens färdväg ska ske i postanordning längs med färdvägen.

 • Postanordning skall sitta lätt tillgänglig för brevbäraren i regel på höger sida av färdvägen och helst vara placerad så att brevbäraren utan besvär (backningsmanöver eller dylik) kan köra intill postanordningen och lägga post i den utan att stiga ur fordonet.

 • Postanordningen sätts upp på sådan plats att den inte utgör fara för trafiksäkerheten.

 • Den ska placeras så att den är lättillgänglig för postoperatörerna dygnet runt.

Lokal/verksamhetsställe

Med verksamhetsställe avses till exempel affärs-, företags- och industrilokaler, industriområden, kontorshotell, affärsgallerior, sjukhus, vårdcentraler och skolor, även campingplatser och äldreboende.

Läs mer
 • Det ska finnas en postanordning per postadress.

 • Den ska placeras så att den är lättillgänglig för postoperatörerna dygnet runt.

Utanför tätort (lantbrevbäring)

Utanför tätort delas post ut i postlåda, vanligtvis i lådsamling. Postanordningarna ska placeras på en plats för postmottagning längs med brevbärarens färdväg. Avståndet mellan lådsamlingar bör vara minst 200 meter.

Läs mer
 • Utdelning till postmottagare utanför tätort och med adressplats mindre än 200 meter från brevbärarens färdväg ska ske i postanordning längs med färdvägen.

 • Postanordning skall sitta lätt tillgänglig för brevbäraren i regel på höger sida av färdvägen och helst vara placerad så att brevbäraren utan besvär (backningsmanöver eller dylik) kan köra intill postanordningen och lägga post i den utan att stiga ur fordonet.

 • Postanordningen sätts upp på sådan plats att den inte utgör fara för trafiksäkerheten.

 • Den ska placeras så att den är lättillgänglig för postoperatörerna dygnet runt.

Nyproduktion

Postanordningar samlas i lådsamlingar, fastighetsboxar eller liknande anordning för mottagning av postförsändelser där postmottagarna normalt rör sig, vid infarten till bostadsområdet.

Läs mer
 • Postanordningen ska vara lätt tillgänglig för postoperatörerna och för det fordon som används i postutdelningen.

 • PostNord ska godkänna utformningen och placeringen av postanordningen innan postutdelningen kan börja. PostNord representerar i dessa frågor samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området.

 • Den ska placeras så att den är lättillgänglig för postoperatörerna dygnet runt.
 • Information till kommuner och byggföretag: Planera för postutdelning från början vid nybyggnation. För att vara säker på att de boende får sin post ska PostNord godkänna placering och standard på postmottagningsanordningen. Kontakta oss i god tid så berättar vi mer.
Mer information