Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt

PTS information om behandling av personuppgifter – Portofri befordran av blindskrift

Post- och telestyrelsen (PTS) är personuppgiftsansvarig för tjänsten Portofri befordran av blindskrift. Tjänsten tillhandahålls av en extern leverantör, PostNord Sverige AB (PostNord), på uppdrag av PTS. Därmed är det personuppgiftsbiträdet PostNord, inte PTS, som behandlar dina personuppgifter. Personuppgifterna behandlas i Sverige.

PostNord behandlar endast personuppgifter till kontaktpersoner på bibliotek och av PTS godkända organisationer som förmedlar blindskriftsförsändelser till personer inom huvudmålgruppen. Huvudmålgruppen för tjänsten dvs personer som är blinda, synskadade eller har andra läshinder som gör dem oförmögna att läsa svartskrift registreras inte.

PostNord behandlar följande personuppgifter om dig som nyttjar tjänsten inom bibliotek och/eller av PTS godkänd organisation:

  • För- och efternamn
  • Kontaktinformation arbete – adress, telefonnummer och mejladress.

Kontaktar du PostNords kundservice kan vi be om dina kontaktuppgifter för att kunna återkomma till dig rörande ditt kundserviceärende.

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att tilldela inloggningsuppgifter till tjänsten.

Eftersom det i PTS uppdrag ingår att utföra tjänsten Portofri befordran av blindskrift och registrering av personuppgifter är nödvändig för utförandet av tjänsten, är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen det som i lagstiftningen kallas allmänt intresse.

Inga uppgifter i registret får lämnas ut till annan än användaren.

Dina uppgifter finns kvar så länge som du är kontaktperson för biblioteket eller organisationen och gallras vid inaktualitet. Därefter raderas uppgifterna. 
Om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig samt om du vill ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv kan du kontakta kontakta PostNords kundservice.

Om du vill klaga på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till vår kundservicePTS eller till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen). Eftersom PTS är en statlig myndighet omfattas myndigheten av offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingar hos myndigheten, inklusive personuppgifter, kan bli allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut. Läs mer om offentlighetsprincipen och sekretess på regeringens webbplats.

Kontaktuppgifter

PostNords kundservice

Frågor och svar besvaras av vår kundservice.

Öppet vardagar klockan 08.00–17.00. 
Telefon: 0771-33 33 10 
Mejl: intern.premium@postnord.com – ange ”Blindskrift” i ämnesraden.

PostNord dataskyddsombud kan från och med den 25 maj 2018 kontaktas genom dataprotectionofficer@postnord.com.

PTS 

Adress: Box 6101, 102 32 Stockholm
E-post: pts@pts.se
Växel: 08-678 55 00.

PTS dataskyddsombud kan från och med den 25 maj 2018 kontaktas genom dataskyddsombudet@pts.se.