Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Vårt samhällsuppdrag

Posttjänst, kvalitetskrav och varannandagsutdelning. Vad ingår i vårt samhällsuppdrag – och hur fungerar det?

Den samhällsomfattande posttjänsten

PostNord har ett samhällsuppdrag som innebär att varje vardag samla in och dela ut adresserade postförsändelser, som väger upp till 20 kilo. Uppdraget gäller hela Sverige, förutom vissa områden som är glest befolkade, saknar bilväg som går att använda året runt, eller till öar utan fast landförbindelse och som saknar reguljär färjetrafik.

Post- och telestyrelsens beslut

PostNord har fått uppdraget att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten i Sverige, eftersom Post- och telestyrelsen (PTS) har gjort bedömningen att marknaden kan säkra tillgången på egen hand.

Hitills har PostNord inte fått någon finansiell kompensation för det här uppdraget. Men i den svenska postlagen står att tjänsterna ska upphandlas om det är nödvändigt med hänsyn till kostnaderna.

EU-direktiv för posttjänster

Inom EU finns ett direktiv när det gäller posttjänster, som innebär att medborgare i EU ska ha tillgång till samhällsomfattande posttjänster till rimliga priser. Om inte marknaden på egen hand kan säkra den här tillgången får ett eller flera företag pekas ut och tillhandahålla tjänsterna.

Kvalitetskrav och postlagen

Vi har kvalitetskrav att följa som bland annat innebär att minst 95 procent av inrikes brev ska ha delats ut inom två efterföljande vardagar, oavsett var i landet breven har lämnats in.

Enligt postlagen ska brevlådor och postombud ligga så tätt att användarnas behov beaktas, och prissättningen ska vara öppen för insyn, icke-diskriminerande och kostnadsorienterad – samt främja ett effektivt tillhandahållande av tjänsten.

Paket i postflödet

För paket, inom den samhällsomfattande posttjänsten, finns inget motsvarande kvalitetskrav. Men paket kommer oftast fram dagen efter inlämning såvida det inte ska transporteras långt. Här kan du beräkna leveranstid för paket.

Varannandagsutdelning

Sedan den 2 maj 2022 delas brev, tidningar och reklam ut varannan dag i hela landet. Den nya modellen infördes för att möta dagens behov av postutdelning. Mottagare som har postbox eller särskilda avtal med PostNord har fortsatt daglig utdelning av alla postförsändelser.

Här kan du läsa mer om hur varannandagsutdelning fungerar och varför modellen infördes.

Här kan du hitta information som berör PostNords roll i samhället

Föreskrifter för postanordningar

Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd kring utformning och placering av postanordningar – postlåda, brevinkast, postfack eller liknande.

Blindskrift

Portofri befordran av blindskriftsförsändelser innebär att blinda, synskadade och personer med andra läshinder, har rätt att skicka blindskrift kostnadsfritt. Även bibliotek och godkända organisationer har denna rätt.

Serviceställen

Vi tillhandahåller olika typer av service och försäljning via fyra olika koncept: frimärksombud, postombud, utlämningsställe och företagscenter.

Postnummer

Postnummer- och postortändringar som berör upp till ca 50 hushåll och företag kan ske när som helst under året. Enstaka nya postnummer skapas varje vecka.

Information om våra boenderegister

PostNord Sverige AB för ett register över uppgifter som är nödvändiga för att sortera och distribuera post och andra försändelser, som exempelvis namn, personnummer, adress och lägenhetsnummer.

Rådet för utdelningsfrågor

Postmottagare som har synpunkter på vår efterlevnad av PTS riktlinjer kan få sin sak prövad i Rådet för utdelningsfrågor.