Corona

Vad gör PostNord med anledning av covid-19?

PostNord är en viktig del av samhällets infrastruktur som precis som resten av samhället påverkas av spridningen av coronaviruset och de restriktioner det leder till.

För oss innebär det främst att många fler medarbetare än vanligt är sjuka eller vårdar sjuka barn. De medarbetare som finns till hands jobbar för högtryck för att den höga frånvaron ska märkas så lite som möjligt i leveranserna av post och paket. PostNord som arbetsgivare ser också över möjligheter att ta in extra personal i högre grad än annars.

Vi följer hela tiden händelseförloppet kring spridningen av viruset och givetvis följer vi också myndigheternas rekommendationer för att göra allt vi som företag kan för att skydda kunder och medarbetare från smittan.

Konkret innebär det till exempel att våra chaufförer inte längre tar emot kvittenser på sina handdatorer, att möten ska hållas digitalt så långt det är möjligt och att våra möjligheter att leverera paket och post påverkas av restriktioner som införs, i Sverige och utomlands. Läs mer om hur leveranserna påverkas.

Personal som kan jobba hemma uppmanas att göra det, men de allra flesta kan av lättförståeliga skäl inte göra det. Då är det viktigt att följa de allmänna råd som finns om att till exempel hålla avstånd. I våra Företagscenter finns anvisningar om hur man köar för att hålla rätt avstånd.

I de fall våra kunder infört restriktioner som påverkar möjligheten att leverera post och/eller paket tar vi självklart hänsyn till dem och försöker tillsammans med kunderna hitta lösningar.

Våra serviceställen är en bärande del i pakethanteringen och vi håller kontinuerlig dialog med våra partners. På en del platser tvingas handlare förändra sina öppettider utifrån personalsituationen, men dagsläget ser vi ännu ingen stor påverkan till följd av virusutbrottet. 

PostNord har som ett stort företag sedan länge rutiner, riktlinjer, planer och redan formerade grupper för att hantera ett eventuellt krisläge, oavsett vad det handlar om.
Att förhindra spridning av smitta i ett samhälle är en uppgift för alla som lever och verkar i det samhället. PostNord har ett uppdrag att leverera och hämta in post från Sveriges alla hushåll och företag och kommer att agera för att vi ska kunna utföra det uppdraget även i en situation där samhället på något sätt är påverkat av en kris.

Legitimera dig med BankID

Med PostNord App och mobilt BankID kan du legitimera dig digitalt, skicka vidare avin och sedan låta någon annan hämta paketet hos ombudet. Du eller den som hämtar ditt paket, kan göra det utan legitimation och behöver bara visa avin i appen. Bra för både dig och personalen att minimera fysisk kontakt.

Läs mer och ladda ner appen

Tips för trygga leveranser under coronasmittan

Hämta paket åt någon annan eller få leverans till dörren utan att behöva kvittera – fyra tips som hjälper dig under en tid av oro.

Läs våra tips

Smarta hemleveranser till dina kunder

Hur vi vill ha våra varor levererade kan förändras snabbt. Bekvämlighet blir viktigare och i dagens exceptionella läge kring covid-19, efterfrågar allt fler leverans hem. Nu ökar också behovet av hemleveranser utan kvittens.

Erbjud smarta hemleveranser

En extraordinär insats i kampen mot corona

Västra Götalands kommuner väntade på nya coronavisir och behovet var akut. PostNord Bud antog utmaningen och på bara några timmar kunde skyddsutrustning levereras till samtliga 49 kommuner.

Mer om insatsen