Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren
Corona

Vad gör PostNord med anledning av covid-19?

PostNord tar oron för coronasmittan på stort allvar och gör allt det vi som företag kan för att skydda våra kunder och medarbetare från utbrottet. Vi följer hela tiden händelseförloppet kring spridningen av viruset och följer myndigheternas rekommendationer som uppdateras kontinuerligt.

Vi har också vidtagit åtgärder och uppdaterat interna riktlinjer för att så långt som möjligt minimera spridande av smitta. Bland dessa kan nämnas:

  • Resor i tjänsten minimeras och digitala möten ska användas så ofta det går.
  • Resor i tjänsten med flyg får endast ske om mötet är affärskritiskt.
  • Resor i tjänsten till riskområden är inte tillåtna.
  • Medarbetare som återvänt från resa i ett riskområde ska inte återgå till arbetsplatsen de närmaste 14 dagarna.

Utöver det informeras alla medarbetare om förebyggande av smittspridning och vikten av god handhygien, och handsprit ska finnas tillgänglig på arbetsplatserna. Chefer har ett ansvar för att hålla kontakt med medarbetare och säkra att sjuka medarbetare inte vistas på arbetsplatsen.

I de fall våra kunder infört restriktioner som påverkar möjligheten att leverera post och/eller paket ska vi ta hänsyn till dem.

Våra serviceställen är en bärande del i pakethanteringen och vi håller kontinuerlig dialog med våra partners. I dagsläget ser vi ingen påverkan till följd av Corona, men vi följer utvecklingen noggrant.

PostNord har som ett stort företag sedan länge rutiner, riktlinjer, planer och redan formerade grupper för att hantera ett eventuellt krisläge, oavsett vad det handlar om.

Att förhindra spridning av smitta i ett samhälle är en uppgift för alla som lever och verkar i det samhället. PostNord har ett uppdrag att leverera och hämta in post från Sveriges alla hushåll och företag och kommer att agera för att vi ska kunna utföra det uppdraget även i en situation där samhället på något sätt är påverkat av en kris.

Kvinna som använder PostNord App i sin mobil.

Legitimera dig med BankID

Med PostNord App och mobilt BankID kan du legitimera dig digitalt, skicka vidare avin och sedan låta någon annan hämta paketet hos ombudet. Du eller den som hämtar ditt paket, kan göra det utan legitimation och behöver bara visa avin i appen. Bra för både dig och personalen att minimera fysisk kontakt.

En pappa leker med två flickor i en soffa.

Tips för trygga leveranser under Corona-smittan

Hämta paket åt någon annan eller få leverans till dörren utan att behöva kvittera – fyra tips som hjälper dig under en tid av oro.

En brevbärare på väg in i en trappuppgång för hemleverans av paket.

Smarta hemleveranser till dina kunder

Hur vi vill ha våra varor levererade kan förändras snabbt. Bekvämlighet blir viktigare och i dagens exceptionella läge kring Covid-19, efterfrågar allt fler leverans hem. Nu ökar också behovet av hemleveranser utan kvittens.

Customer service