Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt

PostNord DrömDuett

Fulla villkor och tävlingsregler

Genom att delta i denna tävling bekräftar du att du har läst integritetspolicyn och godkänner dessa villkor och bestämmelser. Genom att skicka in information som krävs som en del av ditt deltagande i tävlingen samtycker deltagarna till att deras information behandlas i enlighet med allmän dataskyddsförordning (GDPR).

Dessa villkor och bestämmelser gäller i händelse av konflikt eller inkonsekvens med annan kommunikation, inklusive reklam eller marknadsföringsmaterial. Instruktioner för deltagande anses ingå i villkor och bestämmelser och genom att delta kommer alla deltagare att anses ha accepterat och vara bundna av dem. Vänligen behåll en kopia för din information.

Arrangör: PostNord Sverige AB, Terminalvägen 22, 105 00 Stockholm

Tävlingsplattform: TikTok

Rätt att delta / öppnings- och stängningsdatum

 1. Denna tävling är öppen för invånare i Sverige. Anställda och deras närmaste familjer hos PostNord Sverige AB är inte berättigade att delta.
 2. Deltagare måste vara 16 år eller äldre, ha tillgång till internet och ett aktivt TikTok-konto. Bevis på ägandeskap av kontot och ålder kan krävas. Om du inte har ett TikTok-konto måste du skapa ett för att delta.
 3. Denna kampanj öppnas måndagen den 16 oktober 2023 och stänger söndagen den 12 november 2023. Alla bidrag som tas emot utanför dessa datum kommer inte att vara giltiga.
 4. Det är möjligt att delta i tävlingen med flera tävlingsbidrag, men den tävlande kan endast vinna en gång under tävlingsperioden.

Hur man deltar

 1. Besök vår TikTok-sida @PostNordDrömDuett.
 2. Klicka på videon med Lisa Ajax, tryck sedan på knappen i symbol av en pil på sidan av videon och välj ”duett”.
 3. Skapa och filma duetten på ett kreativt sätt, med ljud, sång, effekter eller liknande. Bara fantasin sätter gränserna. Addera hashtag #PostNordDrömDuett i videons tillhörande text.
 4. Ladda upp din duett på din TikTok-sida.
 5. 25 utvalda vinnare tilldelas 2 biljetter vardera till Idol-finalen på Globen den 1 december 2023.
 6. Enbart musiken i videon med Lisa Ajax och det ljud som tävlande själv bidrar med i duetten är tillåtet. Ljud, ljudspår, inspelade ljud eller melodier från andra låtar är inte tillåtet på grund av musikrättigheter.
 7. Arrangören förbehåller sig rätten att permanent ta bort material som anses vara smaklöst, nedvärderande eller på något sätt stötande, och att diskvalificera någon person som försöker kringgå tävlingen genom att manipulera dess funktion, skapa flera konton, använda flera identiteter, använda oförskämda, olämpliga eller vulgära uttalanden eller agera på ett sätt som anses vara i strid med villkor och bestämmelser.
 8. Arrangören garanterar inte att du kommer att ha möjlighet att redigera eller ta bort något innehåll du har skapat. Arrangören har rätten att ta bort eller vägra att publicera något bidrag. Du erkänner att du, inte arrangören, är ansvarig för innehållet i ditt bidrag.
 9. Bulkansökningar, ansökningar från agenter, tredjepartsgrupper, organiserade grupper eller ansökningar som genereras automatiskt av en dator, programvara, applikation, skript eller någon annan automatisk metod kommer inte att accepteras. Varje person eller institution som försöker kringgå detta villkor på något sätt, inklusive men inte begränsat till att använda flera TikTok-konton, kommer att diskvalificeras tillsammans med alla ansökningar från associerade eller alias-konton. Endast äkta och giltiga ansökningar kommer att beaktas.
 10. Personen som har laddat upp videon är den individ som deltar i kampanjen.

Val av vinnare

 1. Tjugofem (25) vinnare kommer att väljas av en jury bestående av representanter från PostNord Sverige AB.
 2. Alla bidrag kommer att bedömas utifrån följande kriterier:
  Originalitet: Kompletterar musiken i duetten på ett nyskapande vis, i exempelvis form och tillvägagångssätt och ger uttryck för en personlig och egen stil.
  Kreativitet: Kompletterar musiken i duetten med tydlig och fantasirik idé.
 3. Bedömningen kommer att äga rum vid tävlingens slut, och de slutliga vinnarna kommer att väljas direkt efter tävlingens avslutande.
 4. Deltagare kommer att behöva tillhandahålla arrangören med information inklusive deras namn och en giltig hemadress för att underlätta verifiering och behandling av prisutdelning. Felaktig information kan resultera i att priset förverkas.

Priset

 1. Totalt finns det 25 priser att vinna. Varje pris består av 2 biljetter till Idol-finalen på Globen den 1 december 2023 (värde cirka 700 kronor).
 2. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Avisering och leverans av priset

 1. Vinnarna kommer att meddelas via en kommentar under deras vinnande bidrag och/eller via DM efter tävlingens avslutande, som senast den 20 november 2023.
 2. Arrangören kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att kontakta vinnarna för att bekräfta nästa steg i anspråksprocessen. Om en vinnare inte har svarat på aviseringen inom 4824 timmar efter kontakt eller om en vald vinnare är obehörig, bryter mot dessa villkor och bestämmelser eller av någon annan anledning inte kan ta emot priset, förbehåller sig arrangören rätten att dra tillbaka priset och om tid och omständigheter tillåter det, utse en ny vinnare i deras ställe.
 3. Priset kommer att levereras till vinnaren via PostNord Sverige. Arrangören tar inget ansvar för misslyckad leverans på grund av felaktig kontaktinformation från deltagarna.

Allmänt

 1. Vinnaren är ansvarig för alla kostnader som inte uttryckligen anges i dessa villkor och bestämmelser, som ingår som en del av priset.

 2. Ofullständiga, oläsliga, korrupta ansökningar eller sådana som på annat sätt inte överensstämmer med dessa villkor och bestämmelser kommer inte att vara giltiga. Arrangören tar inget ansvar för att inte ha mottagit en ansökan där sådan brist beror på omständigheter utanför arrangörens kontroll.

 3. Ansvarsbegränsningar: I den utsträckning som är tillåten enligt lag antar varken arrangören eller promotionsparter något ansvar för:
  a) Felaktiga eller felaktiga ansökningar eller för felaktig, fel, felaktig eller misslyckad elektronisk datatransmission.
  b) Kommunikationslinjefel, oavsett orsak, med avseende på utrustning, system, nätverk, linjer, satelliter, servrar, datorer eller leverantörer som används i någon del av denna kampanj och som orsakar förseningar eller störningar.
  c) Oförmåga eller otillgänglighet för internet eller webbplatsen eller någon kombination därav.

 4. Denna tävling sponsras, stöds eller administreras inte på något sätt av TikTok. All information du tillhandahåller som en del av denna tävling tillhandahålls arrangören och inte till TikTok. Deltagare i denna kampanj frigör härmed TikTok från eventuella påståenden eller ansvar som uppkommer i samband med denna kampanj.

 5. En person som postar eller ses posta kommentarer på TikTok-sidan eller någon annanstans under kampanjen som anses vara stötande, elaka mot andra deltagare eller direkt riktade mot arrangören kommer att få sina kommentarer borttagna och diskvalificeras från tävlingen. Arrangören förbehåller sig rätten att meddela TikTok om sådant beteende, vilket kan resultera i att personens konto fryses i avvaktan på utredning.

 6. Priserna är inte överförbara och kan inte säljas eller auktioneras. Inget kontantalternativ eller annat alternativ till ett pris kommer att erbjudas förutom i händelse av oförutsedda omständigheter, i vilket fall arrangören förbehåller sig rätten att erbjuda ett alternativt pris av lika eller högre värde än det ursprungliga.

 7. Arrangören och dess agenter kommer endast att använda personlig information som tillhandahålls av deltagare till denna tävling för att administrera tävlingen och granska ansökningarna när det är nödvändigt och för inget annat ändamål, om inte samtycke erhålls för att använda sådan information för något annat ändamål.

 8. Deltagare kommer att behålla äganderätten till allt innehåll, video i form av tävlingsmaterial och annat material de skickar som en del av denna kampanj. Dock ger deltagarna arrangören en icke-exklusiv, global, oåterkallelig, licens att använda sådant innehåll för marknadsföringssyften under tävlingsperioden, till och med 3 december 2023.

 9. I händelse av omständigheter utanför arrangörens rimliga kontroll och endast om omständigheterna gör detta oundvikligt, förbehåller sig arrangören och de som arbetar med tävlingen rätten att avbryta eller ändra tävlingen eller dessa villkor och bestämmelser vid vilken tidpunkt som helst, men kommer att sträva efter att minimera påverkan på deltagarna.

 10. Vinnarnas namn och information kommer att göras tillgängliga på begäran på mail inom 3 månader efter tävlingens avslutande.

 11. Vinnare kan bli ombedda att delta i rimlig offentliggöring relaterad till denna tävling.

 12. Dataskydd: Arrangören kommer endast att använda de personuppgifter som lämnats för administration av tävlingen och granskning av ansökningar när det är nödvändigt och för inget annat ändamål, om vi inte har ditt samtycke/du har valt att ta emot framtida marknadsföringskommunikationer. Dina personuppgifter kommer alltid att behandlas konfidentiellt och i enlighet med allmän dataskyddsförordning (GDPR). Läs PostNords integritetspolicy. Du kan begära tillgång till dina personuppgifter eller korrigera eventuella felaktigheter genom att skicka ett mejl till registerutdrag@postnord.com. Genom att delta i tävlingen samtycker du till användningen av dina personuppgifter enligt beskrivningen här.

 13. Om någon av dessa klausuler skulle bedömas vara olaglig, ogiltig eller på annat sätt omöjlig att verkställa, ska den avskiljas och tas bort från dessa villkor och bestämmelser, och de återstående klausulerna ska överleva och fortsätta.