Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt

Vinn biljetter till Idolfinalen

Fulla villkor och tävlingsregler

Genom att delta i denna kampanj bekräftar du att du har läst integritetspolicyn och godkänner dessa villkor och bestämmelser. Genom att skicka in information som krävs som en del av ditt deltagande i tävlingen samtycker deltagarna till att deras information behandlas i enlighet med allmän dataskyddsförordning (GDPR).

Dessa villkor och bestämmelser gäller i händelse av konflikt eller inkonsekvens med annan kommunikation, inklusive reklam eller marknadsföringsmaterial. Instruktioner för deltagande anses ingå i villkor och bestämmelser och genom att delta kommer alla deltagare att anses ha accepterat och vara bundna av dem. Vänligen behåll en kopia för din information.

Arrangör: PostNord Sverige AB, Terminalvägen 22, 105 00 Stockholm

Rätt att delta / öppnings- och stängningsdatum

 1. Denna kampanj är öppen för invånare i Sverige. Anställda och deras närmaste familjer hos PostNord Sverige AB, deras byråer, affärspartners eller andra som är professionellt kopplade till denna kampanj är inte berättigade att delta.
 2. Denna kampanj öppnas 6 oktober och stänger 19 november. Alla bidrag som tas emot utanför dessa datum kommer inte att vara giltiga.
 3. Högst ett pris kan vinnas per person.

Hur man deltar

 1. Besök tävlingssidan på postnord.se/idol.
 2. Svara på tre frågor inklusive en motivering till varför just du ska vinna.
 3. 10 bidrag väljs ut som vinnare av 2 biljetter var till Idolfinalen i Globen den 1 december 2023.
 4. Bulkansökningar, ansökningar från agenter, tredjepartsgrupper, organiserade grupper eller ansökningar som genereras automatiskt av en dator, programvara, applikation, skript eller någon annan automatisk metod kommer inte att accepteras.
 5. Personen som svarar på frågorna är den individ som deltar i tävlingen.

Val av vinnare

 1. Tio vinnare (10) kommer att väljas av en jury bestående av representanter från PostNord Sverige AB.
 2. Alla bidrag kommer att bedömas utifrån följande kriterier:
  - Korrekt svar på kunskapsfrågor
  - Bästa motivering till vinst
 3. Bedömningen kommer att äga rum vid tävlingens slut, och de slutliga vinnarna kommer att väljas direkt efter tävlingens avslutande.
 4. Deltagare kommer att behöva tillhandahålla arrangören med information inklusive deras namn och en giltig hemadress för att underlätta verifiering och behandling av prisutdelning. Felaktig information kan resultera i att priset förverkas.

Priset

 1. Totalt finns det 10 priser att vinna. Varje pris består av 2 biljetter till Idol-finalen i Globen den 1 december (värde cirka 700 kronor).
 2. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Avisering och leverans av priset

 1. Vinnarna kommer att meddelas via mejl efter tävlingens avslutande, som senast den 25 november 2023.
 2. Arrangören kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att kontakta vinnarna för att bekräfta nästa steg i anspråksprocessen. Om en vinnare inte har svarat på aviseringen inom 48 timmar efter kontakt eller om en vald vinnare är obehörig, bryter mot dessa villkor och bestämmelser eller av någon annan anledning inte kan ta emot priset, förbehåller sig arrangören rätten att dra tillbaka priset och om tid och omständigheter tillåter det, utse en ny vinnare i deras ställe.
 3. Priset kommer att levereras till vinnaren via Dentsu Sweden AB. Arrangören tar inget ansvar för misslyckad leverans på grund av felaktig kontaktinformation från deltagarna.

Allmänt

 1. Vinnaren är ansvarig för alla kostnader som inte uttryckligen anges i dessa villkor och bestämmelser, som ingår som en del av priset.

 2. Ofullständiga, oläsliga, korrupta ansökningar eller sådana som på annat sätt inte överensstämmer med dessa villkor och bestämmelser kommer inte att vara giltiga. Arrangören tar inget ansvar för att inte ha mottagit en ansökan där sådan brist beror på omständigheter utanför arrangörens kontroll.

 3. Ansvarsbegränsningar: I den utsträckning som är tillåten enligt lag antar varken arrangören eller promotionsparter något ansvar för:
  a)Felaktiga eller felaktiga ansökningar eller för felaktig, fel, felaktig eller misslyckad elektronisk datatransmission; b) Kommunikationslinjefel, oavsett orsak, med avseende på utrustning, system, nätverk, linjer, satelliter, servrar, datorer eller leverantörer som används i någon del av denna kampanj och som orsakar förseningar eller störningar; c) Oförmåga eller otillgänglighet för internet eller webbplatsen eller någon kombination därav.

 4. Priserna är inte överförbara och kan inte säljas eller auktioneras. Inget kontantalternativ eller annat alternativ till ett pris kommer att erbjudas förutom i händelse av oförutsedda omständigheter, i vilket fall arrangören förbehåller sig rätten att erbjuda ett alternativt pris av lika eller högre värde än det ursprungliga.

 5. Arrangören och dess agenter kommer endast att använda personlig information som tillhandahålls av deltagare till denna tävling för att administrera tävlingen och granska ansökningarna när det är nödvändigt och för inget annat ändamål, om inte samtycke erhålls för att använda sådan information för något annat ändamål.

 6. I händelse av omständigheter utanför arrangörens rimliga kontroll och endast om omständigheterna gör detta oundvikligt, förbehåller sig arrangören och de som arbetar med tävlingen rätten att avbryta eller ändra tävlingen eller dessa villkor och bestämmelser vid vilken tidpunkt som helst, men kommer att sträva efter att minimera påverkan på deltagarna.

 7. Dataskydd: Arrangören kommer endast att använda de personuppgifter som lämnats för administration av tävlingen och granskning av ansökningar när det är nödvändigt och för inget annat ändamål, om vi inte har ditt samtycke/du har valt att ta emot framtida marknadsföringskommunikationer. Dina personuppgifter kommer alltid att behandlas konfidentiellt och i enlighet med allmän dataskyddsförordning (GDPR). Klicka här för arrangörens integritetspolicy. Du kan begära tillgång till dina personuppgifter eller korrigera eventuella felaktigheter genom att skicka ett mejl till registerutdrag@postnord.com. Genom att delta i kampanjen samtycker du till användningen av dina personuppgifter enligt beskrivningen här.

 8. Om någon av dessa klausuler skulle bedömas vara olaglig, ogiltig eller på annat sätt omöjlig att verkställa, ska den avskiljas och tas bort från dessa villkor och bestämmelser, och de återstående klausulerna ska överleva och fortsätta.
Tävla här
Tävla här