Rådet för utdelningsfrågor

Postmottagare som har synpunkter på vår efterlevnad av riktlinjerna (PTSFS 2008:6) kan få sin sak prövad i Rådet för utdelningsfrågor.

PostNord har i uppdrag att varje vardag dela ut och samla in post till och från alla Sveriges hushåll och företag. Det är ett uppdrag som vi är stolta över, och vi ska utföra det på ett smidigt sätt med hänsyn till avsändare, mottagare och medarbetare.

Samhällsuppdraget styrs av ett regelverk för postutdelning. I Post- och telestyrelsens allmänna råd (PTSFS 2008:6) beskrivs de övergripande riktlinjerna för hur utdelningen av post till mottagare ska gå till.

För placering och utformning av postlådor och brevinkast finns vissa standarder som behöver uppfyllas. Som svensk standard gäller ”Posttjänster – Öppningar i postinlägg och postlådor – Krav och provningsmetoder” (SS-EN 13724). Läs mer om att placera postlådor och inkast.

Kontakta Rådet för utdelningsfrågor via e-post.

För allmänna synpunkter och reklamationer är du välkommen att kontakta kundservice.