Förändringar i glesbygd

PostNord gör kontinuerligt en översyn av utdelning av post till hushåll i glesbygd med målet att säkerställa en fortsatt god service till en rimlig kostnad.

​PostNord Sverige AB har ett samhällsuppdrag att varje vardag dela ut post över natten till alla svenska hushåll och företag. I takt med att kunderna får alltmer digitala vanor och i en föränderlig omvärld behöver vi successivt utveckla och anpassa verksamheten för att möta den minskande efterfrågan på brevförmedling.

PostNord gör kontinuerligt en översyn av utdelning av post till hushåll i glesbygd med målet att säkerställa en fortsatt god service till en rimlig kostnad. All förändring av service till hushåll och företag i glesbygd sker i dialog mellan PostNord och de som berörs av förändringen.

Berörda postmottagare ska ges möjlighet till involvering, lämna synpunkter på förändringen och ge egna förslag på lösning. Efter genomgång och prövning av de olika förslagen fattar PostNord beslut om förändring.

Vid en större förändring bör tiden mellan första information och tiden för genomförande av förändringen inte vara mindre än 6 månader.

För ytterligare frågor och för lokal kontakt, vänligen ring kundservice: 0771-33 33 10.