Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Förändringar i blindskriftstjänsten med anledning av ny postförordning 1 januari 2018

Regeringen har beslutat om en revidering av den gällande postförordningen som gäller PostNords 1:a-klassförsändelser, vilket berör hanteringen av blindskriftsförsändelser. Den reviderade postförordningen börjar gälla den 1 januari 2018.

PTS och PostNord har i dialog utrett hur den här revideringen kan påverka tjänsten Portofri befordran av blindskriftsförsändelser mer i detalj.

Hur den nya postförordningen påverkar tjänsten Blindskrift i korthet

  • Blindskrift kommer fortsatt hanteras som 1:a-klassförsändelse även 2018.
  • PostNord planerar att minska flygtransporter och fortsätter öka volymen på tåg, vilket till viss del kommer att påverka utdelning av postförsändelser som skickas långa sträckor.
  • 87 procent av leveranserna av 1:a-klassbrev, inklusive all typ av blindskrift, bedöms kunna ske övernatt även i fortsättningen. Resterande 13 procent av 1:a-klassförsändelser delas ut dag 2.
  • PTS vill även understryka att möjligheten till övernattbefordran till viss del går att påverka genom val av inlämningsplats.

Mer information

För mer information om inlämningsställen, inlämningstider och tjänsten Portofri befordran av blindskriftsförsändelser, kontakta kundservice:

Öppet vardagar klockan 08.00–17.00.
Telefon: 0771-33 33 10
Mejl: intern.premium@postnord.com – ange ”Blindskrift” i ämnesraden.

Till kundservice kan du även ställa frågor om den reviderade postförordningen och hur den  påverkar tjänsten. Du kan också lämna synpunkter på hanteringen av postförsändelser innehållande blindskrift.

Customer service