Samhälle

PostNord spelar en viktig roll för näringsliv och samhälle.

Varje dag gör vi det möjligt för företag, myndigheter och privatpersoner att kommunicera och göra affärer med varandra. PostNord är ett stort företag i Norden. Våra intressenter är många och sinsemellan olika. Allmänhet, kunder, politiker, beslutsfattare och medarbetare är några av dem.

Här kan du hitta information som berör PostNords roll i samhället

 • Blindskrift

  Portofri befordran av blindskriftsförsändelser innebär att blinda, synskadade och personer med andra läshinder, har rätt att skicka blindskrift kostnadsfritt. Även bibliotek och godkända organisationer har denna rätt.

  Vad innebär Blindskrift?

 • Serviceställen

  Vi tillhandahåller olika typer av service och försäljning via fyra olika koncept: frimärksombud, postombud, utlämningsställe och företagscenter.

  Vad innebär de olika koncepten?

 • Förändringar i glesbygd

  PostNord gör kontinuerligt en översyn av utdelning av post till hushåll i glesbygd med målet att säkerställa en fortsatt god service till en rimlig kostnad.

  Vårt arbete med glesbygden

 • Postnummer

  Postnummer- och postortändringar som berör upp till ca 50 hushåll och företag kan ske när som helst under året. Enstaka nya postnummer skapas varje vecka.

  Mer om postnummer

 • Information om våra boenderegister

  PostNord Sverige AB för ett register över uppgifter som är nödvändiga för att sortera och distribuera post och andra försändelser, som exempelvis namn, personnummer, adress och lägenhetsnummer.

  Mer om registret

 • Rådet för utdelningsfrågor

  Postmottagare som har synpunkter på vår efterlevnad av PTS riktlinjer kan få sin sak prövad i Rådet för utdelningsfrågor.

  Mer om rådets arbete