Samhälle

PostNord spelar en viktig roll för näringsliv och samhälle.

Varje dag gör vi det möjligt för företag, myndigheter och privatpersoner att kommunicera och göra affärer med varandra. PostNord är ett stort företag i Norden. Våra intressenter är många och sinsemellan olika. Allmänhet, kunder, politiker, beslutsfattare och medarbetare är några av dem.

Här kan du hitta information som berör PostNords roll i samhället

Blindskrift

Portofri befordran av blindskriftsförsändelser innebär att blinda, synskadade och personer med andra läshinder, har rätt att skicka blindskrift kostnadsfritt. Även bibliotek och godkända organisationer har denna rätt.

Serviceställen

Vi tillhandahåller olika typer av service och försäljning via fyra olika koncept: frimärksombud, postombud, utlämningsställe och företagscenter.

Förändringar i glesbygd

PostNord gör kontinuerligt en översyn av utdelning av post till hushåll i glesbygd med målet att säkerställa en fortsatt god service till en rimlig kostnad.

Postnummer

Postnummer- och postortändringar som berör upp till ca 50 hushåll och företag kan ske när som helst under året. Enstaka nya postnummer skapas varje vecka.

Information om våra boenderegister

PostNord Sverige AB för ett register över uppgifter som är nödvändiga för att sortera och distribuera post och andra försändelser, som exempelvis namn, personnummer, adress och lägenhetsnummer.

Rådet för utdelningsfrågor

Postmottagare som har synpunkter på vår efterlevnad av PTS riktlinjer kan få sin sak prövad i Rådet för utdelningsfrågor.