Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt

Den perfekta lösningen

Ställ hårdare krav på logistiklösningen, sänk kostnaderna och slipp göra stora investeringar – vinsterna med tredjepartslogistik är många. Allt fler företag upptäcker fördelarna med att lägga ut sin logistik på en extern operatör och i stället koncentrera sig på det viktigaste: att utveckla sin egen affär. Här är fyra fördelar med TPL.

1. Öka flexibiliteten

E-handeln växer i allt snabbare takt, en utveckling som ställer högre krav på flexibilitet och snabbhet. TPL-operatörer har flera kunder i samma lager och kan därför samordna olika processer för att effektivisera det totala flödet på lagret. Dessutom fördelas kostnader för lokaler och hanteringsutrustning på de olika uppdragen.

Kunder som har logistikverksamhet i egen regi har ofta fast anställd personal, något som gör det svårt att möta snabba volymsvängningar i produktionen. PostNord Logistics TPL och andra TPL-operatörer har däremot större möjligheter att hantera stora variationer i volym tack vare att de kan flytta personal mellan olika kunduppdrag alternativt hyra in personal.

2. Sänk kostnaderna

TPL-aktörer har en stor kompetens om hur flöden och processer kan bli mer kostnads- effektiva. Ta del av den kompetensen och låt en TPL-operatör ta fram den bästa lösningen för just ditt företag.

Tack vare de stora volymerna finns ett större inslag av automatisering och användande av den senaste tekniken inom tredjepartslogistiken. Effektiviteten kan ökas med en mängd olika tekniker. Exempel på dessa är röststyrd plockning (Pick by voice) och system där ljussignaler ger information till plockaren (Pick to light).

Genom TPL kan företaget slippa obehagliga överraskningar. Ta kontroll över dina kostnader genom ett avtal med aktivitetsbaserad prissättning och där det stipuleras att TPL-aktören inte har rätt att ta betalt för extra kostnader såvida det inte finns en skriftlig begäran.

3. Förädla med tredjepartslogistik

En annan anledning att outsourca sin logistik till externa operatörer är inslag av förädling. PostNord Logistics TPL är specialiserad inom en rad segment, bland annat alkoholhaltiga drycker, dagligvaror, läkemedel och hygien. Här kan PostNord TPL, förutom att tillhandahålla en hög säkerhet och en effektiv orderprocess, erbjuda en mängd olika förädlingstjänster. Exempel på dessa är ompaketering, prismärkning, etikettering och säkerställande av att etiketten följer befintliga regelverk.

Ett annat exempel på förädling som PostNord TPL kan hjälpa till med är dubbning, montering och balansering av bildäck innan de distribueras.

4. Perfekt för företag med multikanalflöden

Multikanalflöden blir allt vanligare tack vare den växande e-handeln. Utvecklingen inom tredjepartslogistiken har gått från att hantera stora volymer från lager till grossister och butiker, till att också iordningställa sändningar direkt till konsument. Genom att anlita en TPL-operatör får företag unika möjligheter att samordna dessa flöden på ett kostnadseffektivt sätt.

Om företaget väljer att outsourca sin logistik ska man vara medveten om att det finns en risk att man tappar en del av sin egen logistikkompetens. Företaget kommer snarare att agera kravställare. Den stora fördelen med den rollfördelningen är att kraven som ställs på TPL operatören ofta leder till att logistiken förädlas och blir mer kostnadseffektiv.

Publicerat 3 maj 2016