Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
Kundberättelse

Handelsbanken: ”Kvalitetsbiten är viktig!”

Med nästan 13 miljoner brevförsändelser per år är det av stor vikt för Handelsbanken att ha en hög leveranskvalitet, nå de egna hållbarhetsmålen och leva upp till kundernas förväntningar på kommunikation.

Genom att samla sina brevtjänster hos PostNord uppnår Handelsbanken sina kunders förväntningar kring effektivitet, kvalitet och hållbarhet.

Utmaning

  • Effektivisera brevhantering
  • Nå hållbarhetsmål
  • Möta kundförväntningar 

Lösning

  • Frankeringsservice
  • Använda en distributionspartner
  • Samla sina brevtjänster 

Effekt 

  • Frigör tid för kärnverksamhet
  • Förbättrad hållbarhet
  • Högt kundförtroende 

Hanterar stora brevvolymer

En av Handelsbankens stora utmaningar är att effektivt kunna hantera stora volymer brevförsändelser – nästan 13 miljoner per år – framför allt på sina cirka 200 kontor som skickar ut och tar emot post varje dag. 

En annan stor utmaning är att se till att distributionen av dessa volymer sker på ett så miljövänligt sätt som möjligt, med höga krav på att vara i fas och nå de uppsatta hållbarhetsmålen till 2035. 

Utöver detta behöver Handelsbanken även möta kundernas förväntningar på att få sina försändelser i tid och när de behövs. 

Effektiviserad och enklare administration

En av de största effektiviseringarna som Handelsbanken genomfört tillsammans med oss är införandet av frankeringsservice på majoriteten av sina kontor. I stället för att hantera frankeringen manuellt med en frankeringsmaskin behöver personalen bara lägga ned försändelsen i ett kuvert, så sköter PostNord frankeringen när vi tagit emot brevet.  

Att samla både sin postdistribution och brevtjänster hos en partner har visat sig vara en värdefull förbättring på flera sätt. Vårt framåtlutade miljöarbete har gett goda effekter på Handelsbankens hållbarhetsarbete, med minskade koldioxidutsläpp. 

Att samla brevtjänsterna förstaklass- och ekonomibrev, samt använda tjänsten print och kuvertering hos oss har resulterat i enklare administration och högre leveranskvalitet för Handelsbanken ut mot kund. 

Positiva resultat av samarbetet

Frankeringsservicen har frigjort tid för kontorspersonalen att kunna fokusera på kärnverksamheten – att ge rådgivning till Handelsbankens kunder. 

I Handelsbankens hållbarhetsredovisning syns positiva resultat av samarbetet med oss, där postdistributionens avtryck har minskat. Genom samarbetet får de dessutom en helhetsöversikt av sitt postflöde som resulterar i att de når sina kunders förväntningar kring fysisk kommunikation. 

Handelsbanken

Allmänt: Handelsbanken grundades 1871 i Stockholm och har i dag ett rikstäckande kontorsnät i Sverige och på sina andra hemmamarknader Nederländerna, Norge och Storbritannien. De tillhandahåller ett brett utbud av finansiella tjänster för privatpersoner och företag.

Marknad: Finansiella tjänster, rikstäckande.

PostNords tjänster: Frankeringsservice, 1:a-klassbrev, Ekonomibrev, Print och kuvertering

Till våra tjänster