Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
Kundberättelser

”Avfallet som förbränns har mer än halverats”

När Eskilstuna kommun hanterade leveransen av återvinningspåsarna till villaägarna blev uppgiften nästan övermäktig. Nu har PostNords brevbärare tagit över och resultaten är tydliga – ekonomiskt fördelaktigt, klimatsmart och nöjdare kommuninvånare.

Utmaning

 • Minsta möjliga miljöbelastning
 • Snabba leveranser av nya påsar
 • Nå alla villor

I Eskilstuna kommun finns sedan 2010 ett återvinningssystem som bygger på att alla som bor i villa sorterar sitt avfall i påsar med sju olika färger. En sorteringsanläggning läser sedan av de olika färgerna.
– Vi tar hand om materialet på ett bra sätt och vi har minskat avfallet som förbränns från 100 till 46 procent. Det betyder att folk har blivit bättre på att sortera med detta system, säger Göran Holmström som ansvarar för tjänsten hos Eskilstuna Energi & Miljö.
De första två åren levererade kommunen nya påsar i en extrabil som körde runt. Sopbilen hade också med sig en del.
– Men den hade svårt att hantera mängderna, för i kommunen delar vi ut 18 000 rullar med soppåsar varje månad. Dessutom kör sopbilen bara ut var fjortonde dag och folk förväntade sig nya påsar snabbare. Det blev också dyrt att köra en extrabil för att nå alla, och framför allt blev det större miljöpåverkan, säger Göran

Lösning

 • Klimatsmarta leveranser
 • Leverans nästan varje dag
 • Tydlig kommunikation

Eskilstuna Energi & Miljö började titta efter andra alternativ och sedan 2012 levererar PostNord påsarna.
– Brevbäraren ska ju ändå förbi brevlådan. Därför är det ett klimatmässigt bra alternativ. Det visade sig även att gränserna vad gäller postutdelning skiljer sig från kommunens gränser. Vi kollade till exempel även med tidningsombudet i kommunen, men då blev just gränsdragningen problematisk. Med PostNord löste det sig då de täcker upp alla adresser, oavsett gräns, säger Göran.
Trots att alla brevlådor nås kan det vara svårt att förutspå hur många påsar som kommer att behövas och det kan hända att brevbärarens påsar tar slut.
– En brevbärare har alltid samma tur och kan inte ändra den, det vill säga åka och hämta fler påsar om de tar slut. Men tillsammans med PostNord delar vi i de fall ut ett vykort där folk får information om att påsarna kommer nästa dag, säger Göran.

Effekt

 • Ingen extra miljöpåverkan
 • Nöjdare kunder
 • Alla får påsar

De ser positiv effekt av kommunikationen genom vykort.
– Före vykorten hörde de av sig till vårt huvudkontor och var upprörda. Nu får de svar direkt, vilket vi märker gör stor skillnad. Och jag vill att vi ska få höra av folk om det är något som inte är bra. PostNord får också ta del av eventuella klagomål direkt, så kan vi titta på förbättringar, säger Göran.
Sedan 2015 har även Strängnäs och Örebro anammat det lyckade återvinningssystemet och de använder också PostNords tjänster för påsleverans. I framtiden tror Göran att det kan bli en utmaning med generellt mindre post för brevbäraren och då kan det bli gator utan post.
– Brevbäraren måste i så fall åka till alla adresser ändå för att se om någon vill ha nya påsar. Men kanske detta kommer att lösa sig genom att tekniken utvecklas, exempelvis med en app där man anmäler att man vill ha påsar. Då slipper postbilen leta, om folk lär sig ropa på påsarna digitalt, säger Göran.

Eskilstuna Energi & Miljö

 • Allmänt: Eskilstuna kommuns återvinningssystem bygger på påsar i olika färger som sorteras utifrån avfallstyp. Påsarna tar med jämna mellanrum slut och nya rullar behöver levereras.
 • Marknad: Alla villor i Eskilstuna och Strängnäs kommun.

Postnords tjänster

Intern postservice, kundunik.

Våra erbjudanden inom Mail Services
Våra erbjudanden inom Mail Services