Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
Artiklar/Hållbarhet

Svanenmärkning hjälper konsumenterna att välja hållbar transport

E-handelstransporter kan snart bli Svanenmärkta och branschöverenskommelsen kring fossilfria leveranser väntar runt hörnet.
– Jag hoppas att de här märkningarna kommer ge konsumenten kunskap att fatta hållbara beslut, säger Mårten Sjölin, vd på TellUs21 och konsult hos Energimyndigheten.

I dagsläget finns två tredjepartsgranskade miljömärkningar för transporter, Fair Transport och Bra Miljöval. Och snart kommer även Svanen att lansera en tredjepartsgranskad märkning för e-handelstransporter.

– Fair Transport är en märkning för godstransporter på väg. Den har tagits fram och drivs av Sveriges åkeriföretag och Transportföretagen i samarbete, berättar Mårten Sjölin.

Den andra märkningen, Bra Miljöval, består av två olika delar. Den ena riktar sig till godstransporter för främst järnvägsföretag och tågbolag. Den andra delen, som planeras komma efter sommaren, riktar sig till lokala och regionala transporter och ska gälla exempelvis sophantering, flyttransporter och sista milen-transporter.

Svanenmärkning i checkouten

Den tredje märkningen som tagits fram och har varit ute på remiss är Svanenmärkningen för e-handelstransporter.

– Den riktar sig till e-handelskonsumenter, så att de ska kunna välja ett hållbart alternativ i checkout. De som ska licensiera sig är förstås företagen som förekommer i checkouten, förklarar Mårten Sjölin.

Alla tre märkningar ställer liknande krav på social hållbarhet, som innebär att företag måste ha kollektivavtal eller motsvarade villkor för att kunna få en märkning. Gällande klimat och miljö fokuserar Fair Transport på fordonens euroklass och drivmedel, medan Bra Miljöval ställer hårdare krav specifikt på motor- och bränsletyp i fordonen. Svanen, till skillnad från tidigare nämnda, fokuserar mer på klimat och energieffektivitet. Här ställs även avtalskrav på viktiga frågor inom e-handel, som returer och förpackningar.

– Det gäller frågor som transportören inte har rådighet över, därför har det satts vissa villkor i avtalet mellan e-handelsföretag och transportören. Till exempel får man inte ha mycket billigare returtransporter än uttransporter. Gällande förpackningar är det viktigt att ha incitament för att minska volymen och därmed andelen luft i förpackningssystemet.

Överenskommelse kring fossilfria leveranser

Utöver dessa tre, tredjepartsgranskade miljömärkningar har Svensk Digital Handel och ASTER tagit fram en branschöverenskommelse kring fossilfria leveranser som förväntas bli godkänd inom kort. I jämförelse med ovan nämnda märkningarna ställer branschöverenskommelsen enbart krav på drivmedel i fordonen och det finns ingen tredjepartsgranskning.

– Det handlar om att man har definierat vad som menas med en fossilfri leverans, och som e-handelsföretag och transportörer kommer skriva på. Det är ett sätt att rensa bort alla olika typer av löften och bedömningar på hållbara leveranser som finns, och rensa bort dem från checkouten. Det är ett steg i rätt riktning, säger Mårten Sjölin.

Svanen anses trovärdig av konsumenterna

Nu återstår att se hur de olika märkningarna kommer att tas emot och användas. I förarbetet som har gjorts inför Svanenmärkningen visar en konsumentundersökning att Svanen ses som en trovärdig och efterfrågad märkning, och processen att ta fram märkningen har varit transparent. Förankringsarbetet har varit omfattande och kriterierna har hela tiden stämts av med både e-handelsföretag och transportörer, vilket gör att det inte blir någon chock över vilka krav som ställs, berättar Mårten Sjölin.

– Branschöverenskommelsen kring fossilfri leverans kan vara ett första steg, men vill man upp på stegen så ska man absolut ansluta sig till exempelvis Svanen. De aktörer och transportörer som kan märka sig med Svanen visar en trovärdig märkning som konsumenten förstår. Mer detaljerade krav kring fossilfrihet, energieffektivitet, sociala villkor och hur man köper in fordon säkerställer en hållbar transport i ett vidare begrepp.

Billigt ställs mot hållbart

På konsumentsidan syns trender där konsumenten värnar om miljö och social hållbarhet, men samtidigt finns trender där leveranser förväntas vara billiga och gå allt snabbare.

– Jag hoppas att de här märkningarna och initiativen kommer ge konsumenten kunskap att fatta hållbara beslut och då driver på utvecklingen mot fossilfrihet och elektrifiering av leveranser.

 

Mårten Sjölins 4 transporttips

  • Läs på vad de olika märkningarna innebär.
     
  • Undersök vad ert företag kan ansluta sig till och vilken märkning som ger er mest nytta för insatsen.
     
  • Skapa en actionplan för märkning av era transporter.
     
  • Bli en ambassadör för märkningarna – de gör ingen skillnad om ingen använder sig av dem.
Mer om hållbarhet
Mer om hållbarhet