Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
Artiklar/Framtidens post

PostNord svarar på påståendet om konkurs, 21 januari 2020

Flera mediala inslag har påstått att PostNord riskerar att gå i konkurs, efter att ha tagit del av en rapport beställd av PostNords ägare. Det är alarmistiska budskap och kraftiga överdrifter som media målar upp. Vi reder här ut läget på de frågor du kan tänkas ha som medarbetare, kund eller mottagare.

Den marknad som PostNord agerar på förändras snabbt då antalet e-handlade paket blir fler och antalet skickade brev blir färre. Det är allmänhetens förändrade beteende som driver på utvecklingen.

PostNord i ständig förändring

Vi har gjort mycket för att möta utvecklingen och har idag en finansiellt hållbar brevaffär med en god och hög kvalitet. Samtidigt har vi satsat på logistik och e-handel och är Sveriges största leverantör av e-handlade paket, en affär som även den levererar vinst.

Vi kan dock inte undvika det faktum att brevvolymerna fortsätter falla och den här utvecklingen skulle vara en utmaning för vilket företag som helst. Det som ytterligare försvårar den är att den samhällsomfattande brevtjänsten som vi levererar är hårt reglerad från både EU och den svenska staten.

Vi måste dela ut brev på ett nytt sätt

För att möta det brevvolymfall som ligger framför oss krävs större förändringar och på sikt även statsstöd till brevverksamheten. Vi har en god och aktiv dialog med politikerna om detta och har tidigare påtalat våra lösningar i media. Vi vill införa varannandagsutdelningav vanliga brev men också få upp till tre dagar på oss att dela ut breven.

I dag har vi brev att dela ut till i genomsnitt ungefär två av tre hushåll och snart kommer vi endast ha brev att dela ut till vartannat hushåll. Enligt en undersökning av PTS var det enbart fem procent av de tillfrågade privatpersonerna som uppgav sig ha behov av utdelning av post fem dagar i veckan. Vi bedömer att varannandagsutdelning därför ligger i linje med det behov som finns i samhället.

Med varannandagsutdelning kommer brevbärarna att fortsätta dela ut vanliga brev varje arbetsdag, fast gå olika slingor beroende på vilken dag det är. För mottagarna innebär det att man får sina vanliga brev varannan dag. Samtidigt kommer man varje dag kunna ta emot exempelvis e-handlade produkter eller tidskritiska expressbrev.

Med varannandagsutdelning kommer PostNord att behöva börja transportera mer post med flyg igen, eftersom breven enligt nuvarande reglering måste fram inom två dagar. Med tre dagars befordringstid skulle koldioxidutsläppen kraftigt minskas eftersom vi kan ställa om till både smartare och mer hållbar logistikplanering, samtidigt som beroendet av flyg minskar.

I takt med den växande e-handeln blir logistikaffären allt viktigare för PostNord och även för svenska folket. Vi kommer fortsatt att leverera e-handlade paket varje dag, både till ombud och till brevlådan. På så sätt kommer PostNord även i framtiden att vara en viktig garant för samhällsservicen i hela landet.

Kommer serviceneddragningarna någonsin sluta?

Vi kommer med all sannolikhet se fortsatta minskningar av brevvolymerna och då måste PostNord anpassa verksamheten. Ska Sverige fortsatt ha samma typ av postutdelning och krav som finns i EU:s postdirektiv kommer det på sikt bli nödvändigt med någon för av statsstöd. Vilken nivå på service som är rimlig och vad den får kosta är en politisk avvägning.

Är det samgåendet med danska posten som ligger bakom försämringarna?

Nej, verksamheten i de två länderna ska klara sig på egna ben. Skälet till att vi på PostNord vill förändra servicenivåerna är helt enkelt att svenska folket inte längre skickar lika många brev. Det handlar alltså om att anpassa verksamheten till de behov som finns i det svenska samhället.

Riskerar ni att gå i konkurs?

Nej. PostNord arbetar i dag med en plan för att även framöver kunna säkerställa en god brevservice i hela landet, till en rimlig kostnad. I planen ligger också fortsatta investeringar i den växande e-handeln. Den konkurs som benämns i media och i den rapport som beställdes av ägarna, är endast en utkomst om vi inte förändras för att möta samhällets utveckling. Alla bolag som befinner sig i en transformation står under utmaningar, det är inget konstigt. PostNord har identifierat åtgärder som hindrar utvecklingen och har också en god dialog med ägarna. Det finns med andra ord ingen anledning till oro, PostNord har förändrats många gånger under bolagets långa historia, vår utveckling står aldrig still. 

Ser det lika illa ut för hela verksamheten?

Nej, det är brevvolymerna som minskar, e-handeln växer. Det som uppmärksammats i media handlar om brevverksamheten och mer specifikt den samhällsomfattande postservicen. Inom e-handel och paket ska PostNord fortsätta att växa och komma med nya erbjudanden till kunder och konsumenter. Det kommer också att innebära att vi fortsätter att investera i den växande e-handeln.

Varför vill PostNord inte längre dela ut brev varje dag?

Vi vill och ska dela ut post, det är en del av PostNords DNA. Andelen hushåll där brevbäraren inte har någon daglig post att dela ut växer. Det blir då inte längre hållbart att brevbäraren besöker ditt hushåll varje dag. 
PostNords medarbetare kommer att fortsätta att dela ut brev varje dag, men inte till varje hushåll varje dag. För dig som mottagare innebär förändringen att du kommer att få "vanliga brev" varannan dag. Redan idag har vi i genomsnitt bara brev att dela ut till två av tre hushåll. Det beror på att det skickas allt färre brev. Med en ny utdelningsmodell effektiviserar vi utdelningen för att kunna fortsätta dela ut post i hela Sverige.

Hur ska en ny utdelningsmodell se ut?

Det finns ännu inga beslut, men den tänkta modellen innebär i korthet att brevbärarna jobbar varje dag som tidigare men delar ut vanlig post till mottagarna varannan dag. Paket och vissa brevprodukter kommer även i fortsättningen att delas ut varje dag. För brevbärarna innebär det att man delar ut i ett område ena dagen och i ett annat den andra dagen. Det är den "vanliga posten", räkningar, vykort och så vidare. Varje dag delar vi också ut expressbrev och post till postboxar. Brevlådorna ska också tömmas varje dag.

När kommer vi att börja dela ut post varannan dag?

Inget beslut är fattat om att gå över till en ny utdelningsmodell. Däremot är det ett faktum att om brevvolymerna fortsätter minska i samma takt så behöver PostNord arbeta på ett annat sätt för att dela ut brev. Det här behöver ske inom två år för att verksamheten ska vara ekonomiskt hållbar.

Kommer många brevbärare att bli arbetslösa?

Det är för tidigt att säga, men det är klart att det kommer att behövas färre brevbärare när mängden brev minskar. Samtidigt blir paketen bara fler, och det kommer att finnas möjlighet för de medarbetare som arbetat inom brevverksamheten att söka tjänster inom paketverksamheten. För PostNord som arbetsgivare är det väsentligt med en ansvarsfull omställning, och målet är hela tiden att alla medarbetare ska vara anställningsbara, inom eller utom PostNord.

Vad är tredagarsbefordran?

Postnord har idag ett krav på oss att minst 95 procent av breven ska vara utdelade senast två arbetsdagar efter inlämning. Tredagarsbefordran innebär alltså en ändring av detta krav så att PostNord (som utförare av den samhällsomfattande posttjänsten) får upp till tre dagar på sig att leverera breven, istället för nuvarande två. En sådan ändring måste fattas politiskt.

Varför vill ni införa tredagarsbefordran?

Det nuvarande servicekravet om två dagar innebär att PostNord kommer att tvingas flyga fler brev när PostNord går in i en modell där breven delas ut varannan dag. Detta leder till stora utsläpp av klimatpåverkande gaser. Med tre dagars befordringstid skulle breven i stor utsträckning kunna transporteras på tåg istället.

Kommer det ta tre dagar för alla brev att komma fram?

Nej, en stor andel av breven kommer att delas ut snabbare än så. Idag är det många brev som kommer fram dagen efter inlämning trots att dagens krav är inom två dagar.

Hur kommer paket och varubrev att påverkas?

E-handlade försändelser både till brevlådan och till ombud kommer fortsatt att levereras varje dag. Samtidigt ser vi över hur vi kan stärka vårt erbjudande på hemleveranser. Vi ska fortsätta att vara en konkurrenskraftig partner till e-handeln i hela Sverige.