Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
Framtidens post

Gårdagens regler bestämmer morgondagens post

Det behövs en ny reglering på postmarknaden.

Alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till en god postservice till rimliga priser, vilket regleras i EU-direktiv och i svensk lag, förordning och tillståndsvillkor, och kallas för den samhällsomfattande posttjänsten. I Sverige är det PostNord som har tilldelats det uppdraget av post- och telestyrelsen (PTS). Det innebär att PostNord måste besöka alla hushåll och företag för att dela ut post, och kan inte välja var någonstans vi ska vara verksamma.

Kraven för den samhällsomfattande posttjänsten grundar sig i EU:s postdirektiv från 1997 som sedan har implementerats i svensk postlag och postförordning. Alla länder i EU måste följa minimikraven i postdirektivet, men i dagsläget är den svenska regleringens krav betydligt högre än vad som krävs inom EU-direktivet.

Postreglering från en tid utan digitalisering

Kraven kommer från en tid när det inte fanns många alternativ till den fysiska posten. 1997 hade den digitala kommunikationen som vi känner den idag ännu inte slagit igenom, och svenska folket skickade 3,6 miljarder brev.

Sedan dess har brevvolymerna mer än halverats och istället har vi snabb tillgång till kommunikation via sociala medier, smarta telefoner och konstant uppkoppling. Trots den stora brevminskningen så är kostnaderna för att dela ut brev nästan detsamma. Brevbäraren åker nämligen sin runda oavsett om det finns något att dela ut eller inte. Det är i längden en ohållbar situation. PostNord vill därför att reglerna anpassas till det samhälle vi lever i idag.

Den samhällsomfattande posttjänsten

Vi är stolta utförare av den samhällsomfattande posttjänsten som innebär att vi levererar brev till alla Sveriges hushåll, fem dagar i veckan, med krav om att 95 procent av breven ska komma fram inom två dagar. Men för att vi ska kunna leverera på dagens service, behov och efterfrågan behöver vi uppdatera gårdagens krav.

Därför behöver nuvarande regelverk uppdateras och moderniseras, så att vi kan säkerställa en fungerande brevtjänst över hela Sverige. För PostNord innebär det:

  • En mer flexibel reglering: som gör att postservicen kan moderniseras i takt med utvecklingen av samhällets vanor och behov. Postservicen behöver kunna anpassas till fallande brevvolymer. 
  • Förändra antalet utdelningsdagar: PostNord delar idag ut brev fem dagar i veckan. Vi föreslår en övergång till varannandagsutdelning. Vanliga brev levereras till mottagaren varannan dag och expressbrev och e-handlade paket varje dag. 
  • Ändra kravet på befordringstiden: med en förlängd maximal befordringstid till tre dagar, från dagens två, kan PostNord minska sina utsläpp.
  • Avskaffa pristaket på portot: så att PostNord kan få full kompensation för kostnadsökningar när brevvolymerna faller.