Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt

Lyckas med e-handelsexporten

Lastat fartyg i hamn

Den ökande e-handeln öppnar nya exportmöjligheter för många svenska företag, men hur tar man steget ut på världsmarknaden? Våra tullspecialister ger sina bästa tips.

I takt med att både e-handelskonsumenterna och webbutikerna mognar suddas nationsgränser ut. Enligt vår rapport e-barometern för första kvartalet 2017 handlar var femte svensk varje månad från utländska webbutiker. Samtidigt som varannan svensk webbutik säljer varor till utlandet, företrädelsevis till de nordiska länderna Norge, Finland och Danmark. Men även Kina är en växande exportmarknad för svenska företag. I dag uppger sex procent av de svenska webbutikerna att de har kinesiska kunder.

Ladda ner senaste E-barometern.

Men hur tar man steget ut på världsmarknaden på bästa sätt? PostNords tullchef Kristian Resvik och tullspecialisten Tove Öhrn guidar förbi vanliga fallgropar och ger tips om hur ditt företag lyckas med exporten:

1. Skaffa järnkoll på marknaden

Ta reda på hur efterfrågan och tillgången ser ut i landet på produkterna du vill sälja. Vilka regler gäller för just dina produkter och hur väl tas konkurrensen emot?
– Generellt har länder en tendens att skydda sin egen produktion, så för varor som landet självt satsar på är det ofta svårare. Ta reda på vilka myndigheter som hanterar din typ av produkt och var den ska anmälas. Reglerna skiljer sig mycket åt mellan
olika länder och olika produktgrupper.
– Till exempel hälsoprodukter kan klassificeras som läkemedel i vissa länder vilket medför mer restriktioner säger Tove Öhrn, tullspecialist vid PostNords TPL-verksamhet.

2. Bli en pappersguru

Internationell handel har en rad regleringar och begränsningar. Det kan vara allt från tullar, kvoter och licenser till interna skatter, ursprungsregler, utjämningstullar och miljökrav. Så vid export är det extra viktigt att göra sin hemläxa och ta reda på vilka regler som gäller för tulldokument och fakturor vid export.
– Ett vanligt misstag många gör vid export till tredje land är att de inte anger ursprungsland, säger Tove Öhrn. Så läs på om ursprungsregler och tänk på att ange både ursprung och varukod på fakturan så rätt tullsatser tas ut.
– Upprätta också en handelsfaktura där leveransvillkoren tydligt framgår och se till att det finns ett giltigt ursprungscertifikat. Om det inte finns kan det leda till onödiga tullavgifter
och fördröjningar, säger Kristian Resvik.

3. Gör tillståndsansökan i tid

Se till att ha Tullverket med dig från början i det du vill göra så att tillstånd och rutiner finns klart från start. Ett annat område många missar är tillståndsansökan för restriktionsvaror, påpekar Kristian Resvik.
– Många länder skyddar sin egen marknad genom att införa kvoteringar på vissa varor. Ofta gäller först till kvarn för importörerna och då gäller det att skicka in ansökan i god tid, oftast före årsskiftet.

Läs mer om våra företagslösningar för import och export.

4. Anpassa dig till marknaden

Ta reda på vilka regler som gäller för just dina produkter på den marknad du tänker exportera till och anpassa din logistik och din försäljning till rådande regel- och avgiftssystem.
– Om man exporterar varor med hög tullsats till tredje land kan det också vara klokt att skapa ett tullager, säger Kristian Resvik.
Olika länder har olika beloppsgränser för tull och moms. Försäljningspris, varuvärden, order- och sändningsstorlekar kan påverka hur stora avgifter

5. Hantera returerna strategiskt

– Returhanteringen har ökat explosionsartat med e-handeln. De e-handlare som har tydliga instruktioner för vad som gäller vid returer och gör det enkelt för kunderna att returnera har en konkurrensfördel, menar Kristian Resvik.
För att kunna återimportera varan till EU, utan att betala eventuell tull och moms, måste man vid återimporten kunna styrka den ursprungliga exporten. Det är något många missar.
PostNord har lanserat ett nordiskt retursystem, en tjänst som gör det enklare för kunderna att hålla koll på returerna och hantera dem.
– Det gör att våra kunder kan se vad en returförsändelse innehåller och därmed besluta vad som ska ske med den. Om varuvärdet är lågt eller om produkten är trasig kan det vara mer ekonomiskt att destruera

6. Bevaka världspolitiken noga

Storbritannien, Sveriges fjärde viktigaste exportmarknad, är på väg att
lämna EU, troligast redan 2019.
– Även om det förhandlas fram frihandelsavtal eller en tullunion med Storbritannien, som minskar tullsatserna, kommer det att innebära en ökad administration och tullformaliteter vid gränspassage, säger Tove Öhrn.
Även själva logistikkedjan kommer att bli långsammare, så förbered er på längre ledtider till Storbritannien. Ha ögon och öron öppna för vad som förändras och när det sker och se över företagets rutiner och it-system.