Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt

PostNords kritik mot kemikalieskatten

Ett antal medieredaktioner tar upp PostNords kritik mot förslaget till den nya kemikalieskatten som föreslås införas 2022 på kläder och skor.

  • Förslaget om ny kemikalieskatt kommer endast att påverka avgiften för försändelser som innehåller kläder eller skor.

  • Förslaget kommer att innebära att försändelser med kläder och skor måste genomgå fullständig importhantering vilket kräver höjda avgifter. Det finns dock inga beslut om på vilken nivå. PostNord befarar att en avgift på uppemot 200 kronor skulle kunna bli nödvändig för att täcka de extra kostnaderna, men det finns inga beslut fattade om en avgiftshöjning.

Alla försändelser med värde ska importhanteras enligt gällande svensk lagstiftning. Försändelser som idag anländer till Sverige utifrån EU med ett deklarerat värde under 1 700 kronor kan i normalfallet hanteras enligt en förenklad momsdeklaration idag, vilket kan ske förhållandevis enkelt.

Skulle förslaget till ny kemikalieskatt införas kommer denna förenklade hantering inte längre vara möjlig för försändelser som innehåller kläder eller skor. Då måste istället en fullständig importdeklaration upprättas vilket är betydligt krångligare och mer kostsamt. Detta gör att avgifterna för dessa försändelser måste höjas kraftigt för att kompensera för de ökade kostnaderna.

När en försändelse med kläder eller skor anländer till Sverige finns i normalfallet endast uppgift om innehåll, värde och bruttovikt på försändelsen. PostNord har ingen möjlighet att öppna försändelsen för att kontrollera innehållet. Eftersom kemikalieskatten ska tas ut på vikten, kommer i praktiken allt emballage och eventuella övriga varor i försändelsen att vägas in. Vi kan inte heller veta vilka eventuella kemikalier som kläderna innehåller. Det innebär att full kemikalieskatt kommer att tas ut, oavsett om plagget är miljövänligt producerat eller inte. PostNord bedömer därför att den miljöstyrande effekten är begränsad.

Försändelser som inte innehåller kläder eller skor kommer däremot inte att påverkas, vilket gör att avgiften för dessa försändelser inte kommer att behöva höjas.

Remissvar i sin helhet (pdf)