Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
Artiklar/E-handel

E-handeln backar – framtiden osäker

2022 står för ett trendbrott när det gäller svensk e-handel. E-barometern visar att vi för första gången på 16 år ser en negativ helårsutveckling av e-handelns omsättning.
– Framtiden för e-handeln är något som branschen nu försöker hitta svar på. Vi har försökt, genom att ta fram tre scenarier som visar på hur omvärldsfaktorerna påverkar utvecklingen av e-handeln kortsiktigt och långsiktigt, säger PostNords vd Mathias Krümmel.

I de tre senaste kvartalsrapporterna har E-barometern visat på negativ omsättning i den svenska e-handeln – och när det fjärde kvartalets siffror adderas så hamnar årsrapportens snitt även det på minus.

– Ökade omkostnader och den lågkonjunktur vi nu går in i gör att företag behöver agera kortsiktigt och samtidigt planera långsiktigt. Det är en utmanande balans men avgörande i konkurrensen om konsumenterna, sammanfattar Mathias Krümmel läget.

Det är alltså första gången sedan 2006 som omsättningssiffran för den årliga svenska e-handeln slutar på minus och osäkerheten är stor hos många av e-handelsföretagen – många av dem har inte upplevt en lågkonjunktur tidigare.

– I oroliga tider blir konsumenter försiktigare och mer kostnadsmedvetna. E-handelsföretagen behöver vara lyhörda, snabbrörliga och hålla en nära relation till sina kunder för att förstå och agera efter deras behov, säger Mathias Krümmel.

Experterna är oense kring vart marknaden kommer att ta vägen, eftersom det är så många olika parametrar som påverkar. Inflation, lågkonjunktur, räntor, arbetslöshet, krig…

– Det är omöjligt att sia om framtiden men tillsammans med HUI Research har vi gjort ett försök, säger Mathias Krümmel och listar tre möjliga scenarier:

  • Vinden vänder – vilket innebär att e-handeln ökar redan i år, efter det dystra 2022.
  • Pausåret 2023 – där tillväxten ligger stilla men tar fart igen 2024.
  • En djupare kris – med fortsatt ansträngt ränte- och energiläge, och med en återhämtning först om några år.

Hur det än blir så kommer framtiden att kräva en hel del av oss, menar Mathias Krümmel som passar på att lyfta fram ett område där köpupplevelsen har förbättrats för kunderna:

– E-barometerns mätningar visar år efter år att det är viktigt för kunderna att kunna välja leveranssätt som passar dem. E-handelsföretagen har i större utsträckning börjat svara upp mot detta behov och kan 71 procent av konsumenterna kunde vid sitt senaste e-handelsköp välja önskat leveransalternativ – en stadig ökning från 43 procent 2017. Det är en effekt av utbyggd infrastruktur med nya leveransplatser och fler valmöjligheter i checkouten.

Vill du ta del av E-barometerns senaste insikter?

E-barometern publiceras en gång per kvartal och bygger på fem konsumentundersökningar och en företagsundersökning.

Ladda ner E-barometern
Ladda ner E-barometern