Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
Artiklar/E-handel

E-barometern: Positiva tecken för näthandeln trots svåra tider

E-barometern visar att den svenska e-handeln backade 5 procent under årets tredje kvartal, men det är inte bara mörka siffror. Jämförelsetalen från 2021 är mycket höga och näthandeln ser ut att stabilisera sig.
– Faktum är att e-handelstillväxten just nu ligger över sin historiska trendkurva, säger PostNord Sveriges vd Mathias Krümmel.

Med data från mer än 16 år tillbaka är E-barometern från PostNord inte bara ett effektivt mätinstrument för e-handeln, den speglar även samtiden och samhällsutvecklingen på ett ytterst träffsäkert sätt.

– Just nu ser vi alla en samhällsekonomisk förändring med inflation, räntestigningar och ökade kostnader för drivmedel samt energipriser. Det påverkar konsumenternas beteenden, prioriteringar och köpkraft vilket återspeglas i E-barometerns rapport för tredje kvartalet, säger Mathias Krümmel, vd PostNord Sverige.

Tredje kvartalet årets bästa hittills

Under tredje kvartalet minskade e-handeln med fem procent jämfört med samma period 2021 men en upphämtning i jämförelse med första och andra kvartalet där nedgången var minus åtta procent.

– Och vi ska sätta dessa siffror i perspektiv till den enorma tillväxt som skedde under pandemin. I nuläget vill jag sträcka mig så långt att prata mer om en stabilisering av e-handeln snarare än en negativ utveckling. Faktum är att e-handelstillväxten just nu faktiskt ligger över sin historiska trendkurva. Med andra ord, den samlade e-handelstillväxten är i dag större än den hade varit om pandemin inte hade inträffat, säger Mathias Krümmel.

Apotekshandeln fortsätter växa

Han menar att det makroekonomiska läget samt en återgång till fysisk handel påverkade e-handeln under tredje kvartalet och att det går att se tydliga skillnader mellan olika branscher. I takt med att konsumenterna återgick till fysiska butiker minskade nätförsäljningen inom till exempel dagligvaror, medan apotekshandeln fortsatte att växa under kvartalet.

– För PostNord och e-handelsföretagen är fjärde kvartalet den viktigaste perioden på hela året med både Black Week och julhandeln. 61 procent av konsumenterna uppger att de kommer handla julklappar online vilket är en minskning i år med två procentenheter jämfört med 2021.

Julhandeln spås backa något

För första gången förutspår prognosen en minskning av julhandeln på nätet, men den ligger fortfarande på ett högre belopp än före pandemin.

Konjunkturläget hämmar köpkraften och försvårar därmed prognosen för konsumtionen online framöver. Det som kan påverka utfallet positivt är en kombination av stora lager hos e-handelsföretag följt av bra erbjudande till konsumenterna. När helåret 2022 summeras i februari kommer dessa faktorer mest troligt påverka utfallet.

– Under året har vi kontinuerligt utökat våra servicepunkter till privatpersoner med bland annat 3 600 paketboxar, en ökning med totalt 1 000 servicepunkter, jämfört med samma period 2021, säger Mathias Krümmel och fortsätter:

– För oss är det viktigt att alltid finnas där för våra kunder och konsumenter. Inför julhandeln står vi extra rustade med en rad förstärkningar – som till exempel fler tillgängliga leveranssätt, utökade öppettider och extra personal. Vi på PostNord är stolta över att bidra till den här perioden som betyder så mycket för så många.

Vill du ta del av E-barometerns senaste insikter?

E-barometern publiceras en gång per kvartal och bygger på fem konsumentundersökningar och en företagsundersökning.

Ladda ner E-barometern
Ladda ner E-barometern