Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
Artiklar/E-handel

E-barometern: E-handeln fortsatt stark trots nedgång

Efter två starka år kom till slut en viss avmattning i den svenska e-handeln. Men den negativa tillväxten på -8 procent är knappast ett stort trendbrott, och apoteksbranschen kan vara beviset på fortsatt tillväxt.

Att den svenska e-handeln backar åtta procent första kvartalet 2022 är knappast överraskande efter att två historiskt starka år. Men trots nedgången detta kvartal är onlinehandeln fortsatt stark, visar E-barometern. Sett till omsättningen så har e-handeln nästan fördubblats sedan 2018 samtidigt som den har en större andel av detaljhandeln i samtliga branschkategorier.

Kriget i Ukraina har påverkat näthandeln

I början av 2022 minskade antalet covidsjuka i Sverige kraftigt och läget beskrevs som stabilt. De flesta såg fram emot att gå tillbaka till det normala men det dröjde inte länge förrän en ny kris uppstod. Kriget i Ukraina har orsakat både förstöring i landet och stor oro för omvärlden. Det har också påverkat handeln, med ökade priser för gas och råvaror samt försörjningsproblem som kan komma att påverka den europeiska handeln under lång tid framöver.

Apoteksbranschen går som tåget

Utvecklingen i delbranscherna under första kvartalet visar en markant skillnad mellan de olika produktkategorierna. Apoteksbranschen är vinnarkategorin, den växte med 13 procent. Apoteksvaror online fortsätter att växa trots att pandemin är så gott som över. Nya köpbeteenden tillsammans med att allt fler apoteksaktörer satsar på e-handel har visat sig vara ett lyckat recept.

Uppåt för kläder och bygg

En annan kategori som det har gått ganska bra för är kläder och skor, upp tre procent första kvartalet 2022. Fysiska sociala sammankomster och en återgång till arbetsplatser verkar ha lett till att flera har behövt förnya garderoben de senaste månaderna.

Vidare är bygghandeln också en branschkategori som sakta men säkert fortsätter att växa. År 2020 fick branschen ett ordentligt uppsving med en tillväxt på 41 procent, och 2021 blev resultatet 15 procent upp. Trots dessa enorma tillväxtsiffror växte kategorin med 2 procent under första kvartalet 2022, vilket delvis kan förklaras med att Byggvaror fortfarande är en relativt omogen kategori på nätet. Endast 15 procent av all bygghandel sker online i dagsläget.

Färre e-handlade dagligvaror

Bland kategorierna som backade mest i e-handeln finns dagligvaror med -19 procent, hemelektronik med -13 procent samt möbler och inredning med -9 procent. Dessa tre växte oerhört mycket under pandemin, i synnerhet dagligvaror, vilket gör det svårt för dem att parera de enorma jämförelsetalen från föregående år.

Begagnathandeln fortsätter växa

I E-barometern Q1 har ett speciellt fokus lagts på hållbarhet och utvecklingen inom andrahandssegmentet online. Hållbarhet har varit på tapeten länge hos både handlare och transportörer. Mätningarna visar att konsumenter förväntar sig kunna få hållbara alternativ, men det är endast en minoritet som uppger att de skulle avbryta ett köp av hållbarhetsskäl. Efterfrågan på cirkulära affärsmodeller och secondhand online fortsätter att växa starkt. Hela 26 procent av svenskarna har handlat begagnat på nätet den senaste månaden.

Tufft år väntar – kan påverka e-handeln

Experterna spår att resten av 2022 nog blir ett tuffare år både för konsumenternas ekonomi och för handlarna. Hög inflation och ökade bostadskostnader till följd av räntehöjningar kommer att påverka de svenska hushållens köpkraft. Detta tillsammans med en förflyttning av konsumtionen till fysiska butiker och andra typer av tjänster – som restaurangbesök, resor och kulturella evenemang – kan komma att påverka e-handeln negativt.

E-barometern

Vi följer, i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research, den svenska e-handelns utveckling. Resultatet presenteras varje kvartal i rapporten E-barometern.

Läs den denaste rapporten här
Läs den denaste rapporten här