Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2024-02-26 13:00

PostNord inleder pilotverksamhet för ökad effektivitet

Den 4 mars 2024 påbörjar PostNord en försöksverksamhet i och omkring Hässleholm och Sundsvall. Syftet är att minska de sträckor som PostNords brevbärare dagligen kör för att tömma brevlådor som används i liten utsträckning och för att leverera paket i områden med små volymer. Målet är att minska kostnaderna för att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten och för att minska miljöbelastningen. Ambitionen är att genomföra dessa förändringar i hela Sverige senare under året.

En vanlig arbetsdag kör PostNords brevbärare motsvarande nio varv runt jorden för att samla in och dela ut brev och paket som en del av den samhällsomfattande posttjänsten. Sedan 2010 har de brevvolymer som PostNord hanterar minskat med cirka 65 procent. PostNord har hitintills inte fått kompensation för de kostnader som skyldigheten att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten medför och intäkterna minskar i snabb takt. Det finansiella stöd till den samhällsomfattande posttjänsten som Postfinansieringsutredningen har föreslagit förefaller inte träda i kraft enligt utredningens förslag och för att minska kostnaderna som PostNord har för skyldigheten att tillhandahålla den här tjänsten behöver PostNord rationalisera och minska kostnaderna.

De förändringar som kommer att ske i försöksverksamheten rör tömning av gula brevlådor och frekvensen för utkörning av paket utanför tätort i områden med låga paketvolymer.

Flertalet gula brevlådor kommer att få tömning varannan arbetsdag i samband med att posten delas ut i postnumret ifråga. Brevlådor som står hos ombud och som står vid vissa knutpunkter kommer att ha fortsatt daglig tömning. För att få reda på när en brevlåda töms går det att använda sig av PostNords App, webbsida eller kan man ringa PostNords kundservice. Hur ofta en brevlåda töms kommer att framgå på respektive brevlåda.

I områden med låga paketvolymer och stora geografiska avstånd kommer utkörning och inhämtning av paket ske i samband med reguljär postutdelning varannan arbetsdag. I genomsnitt kommer ett sådant paket få en halv dags längre leveranstid. Paket som körs ut till ombud och till paketboxar kommer inte att påverkas. Ombudspaket som körs ut i lantbrevbäringen har redan utdelning i samband med att den vanliga posten delas ut och kommer inte heller att påverkas.

Försöksverksamheten startar måndagen den 4 mars 2024 med ambitionen att rullas ut i resten av landet under senare delen av året. De kommuner som ingår i det här försöket framgår av tabell nedan.

Hässleholm Sundsvall
Markaryd Kramfors
Osby Härnösand
Perstorp Timrå
Örkelljunga
Östra Göinge

Senast uppdaterad: 2024-02-26 13:00