Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2024-02-20 08:00

E-handeln fokuserar på lönsamhet i tuffa tider

E-handelns omsättning var 133 miljarder kronor 2023, en minskning med två procent jämfört med 2022 enligt E-barometerns årsrapport 2023. Precis som föregående år minskar e-handeln och det är fortsatt stor differens mellan de branscher som går bra och de som har det svårast.

Apotek är den bransch som har den överlägset största tillväxten med 17 procent för helåret jämfört med 2022. Differensen är stor mellan den bransch som gick bäst och den som har det tuffaste marknadsklimatet. Bygghandeln minskade med 19 procent under 2023. Kläder och skor var ytterligare en bransch med positiv tillväxt, en ökning med tre procent, mycket tack vare en priseffekt.

I en tid där flera e-handlare ställer om från tillväxt till lönsamhet svarade e-handlarna att 32 procent kommer att fokusera på prissättning, 28 procent på merförsäljning och 8 procent att de främst kommer att fokusera på sina försäljningskanaler under 2024 för att öka lönsamheten.

- 2023 började med fallande tillväxttal, inflation och stigande räntekostnader vilket ledde till att e-handeln ställde om fokus från tillväxt till lönsamhet, säger Marie Rudolfsson, Chef affärsområde Paket på PostNord Sverige.  

I E-barometern synliggörs att den yngre generationens krav och förväntningar är med och driver utvecklingen framåt. 26 procent av Gen Z och Millennials handlar online två till tre gånger i veckan.

- Vi beskriver e-handelsmönster mellan generationerna samt samspelet mellan butik och e-handeln, säger Marie Rudolfsson.

Vidare görs en återblick i branschens viktigaste period, Black Week och julhandeln. Sex av tio e-handlare uppgav att den gick ungefär som förväntat medan tre av tio uppgav att den var lägre än de förväntat.        

Utöver ovanstående finns det är fler nyheter i årets rapport. Bland annat avsnitt om AI, utfasningen av tredjepartscookies som presenteras i samarbete med Google Sverige.

E-barometern vilar på statistik från e-handlare och konsumenter. Rapporten finns tillgänglig genom nedanstående länk:

https://www.postnord.se/foretag/foretagslosningar/e-handel/e-barometern/

Bilder


Senast uppdaterad: 2024-02-20 08:00