Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2023-10-02 08:00

PostNord skriver under branschöverenskommelse för fossilfri leverans

PostNord Sverige har skrivit under branschöverenskommelsen för fossilfri leverans som underlättar för e-handels-konsumenter att välja en leverans med mindre miljöpåverkan. Branschöverenskommelsen innebär att en leverans får kallas fossilfri när den transporteras med fossilfria drivmedel hela vägen från varulager till slutkund. 

Konsumenter kan idag mötas av otaliga mer eller mindre sanna påståenden om miljövänliga eller klimatvänliga leveranser. Begreppen är breda och innebörden svåra att förstå. För att tydliggöra leveransalternativen för slutkonsumenten har PostNord Sverige skrivit på en branschgemensam överenskommelse som definierar begreppet fossilfri leverans samt kräver att andra miljömässiga begrepp som används i e-handelns checkout tas bort.  

– Med en branschövergripande definition av begreppet fossilfri leverans blir det tydligt vad en leverans med låg miljöpåverkan innebär. Genom att använda branschövergripande initiativ och officiella tredjepartsmärkningar vill vi göra det enkelt att välja en hållbar leverans i e-handlarens checkout. Det känns extra bra att branschen gått ihop för att tvätta bort otydliga miljöpåståenden. Vi är stolta över två viktiga milstolpar, våra Svanenmärkta e-handelstransporter och att vi nu skrivit under en branschöverenskommelse. Allt för att nå vårt mål om fossilfria transporter till 2030, säger Mathias Krümmel, vd PostNord Sverige. 

 
Med fossilfria leveranser menas att fordonen drivs av el, biodrivmedel eller muskelkraft som till exempel cykel. E-handlare som vill kunna erbjuda ‘fossilfri leverans’ i sin checkout behöver skriva under överenskommelsen och därmed också förbinda sig att ta bort övriga miljöpåståenden. Undantagna tredjepartsmärkningar som är tillåtna att kombineras tillsammans med fossilfri leverans är Svanen, Fair Transport och Bra Miljöval. 

 

PostNords steg mot ett fossilfritt 2030 
PostNord använder huvudsakligen HVO100, biogas och el som fossilfria drivmedel. Vi kör fler och fler paket med fossilfria fordon med målet att alla våra transporter ska köras med fossilfria drivmedel senast 2030. PostNord Sverige äger omkring 6 800 fordon och 1 000 elcyklar och hela flottan ska bli fossilfri. Det är ett ambitiöst mål och kräver stora investeringar. Under förra året har HVO100 stått för nästan hälften av drivmedlet till våra egna fordon, en andel vi successivt vill öka. På längre sikt fokuserar vi på drivmedel med minsta möjliga utsläpp – som förnybar el. Vi investerar huvudsakligen i el- och gasdrivna fordon när vi behöver köpa nya. 

PostNords tjänster med fossilfri leverans
MyPack Collect, MyPack Home, MyPack Home Small, Varubrev Ekonomi, Varubrev 1:a klass är de tjänster från PostNord som kan erbjudas med fossilfri leverans. Även B2B-tjänsten Parcel kan erbjudas fossilfri. 

Läs mer på: https://www.postnord.se/om-oss/hallbarhet/klimatledarskap/minskade-utslapp-fran-e-handel/fossilfri-leverans 

 

Bilder


Senast uppdaterad: 2023-10-02 08:00