Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2021-01-07 10:00

Varannandagsutdelning av brev införs i region Syd

Digitaliseringen fortsätter påverka svenskarnas beteenden. E-handeln och andelen skickade paket ökar kraftigt samtidigt som antalet skickade brev minskat med ungefär hälften sedan millennieskiftet. Därför avser PostNord införa en ny leveransmodell där paket och varubrev fortsatt delas ut varje dag medan brev levereras varannan dag

Nu går utrullningen av så kallad varannandagsutdelning vidare i region Syd. Det innebär att alla mottagare med postnummer som börjar på 2 från och med den 1 februari 2021 får sina brev, tidningar och reklam varannan dag. Paketleveranserna påverkas inte av förändringen.

- Vi har testat, utvärderat och justerat modellen under hösten 2020. Nu bedömer vi att vi har lagt den nödvändiga grunden för genomförande av varannandagsutdelning i region Syd och startar utrullningen som planerat från och med den 1 februari, säger Mathias Krümmel, chef för PostNord Sverige.

Modellen har testats i Kävlinge och delar av Lund sedan slutet av september. Piloten har utvärderats på flera parametrar, däribland leveranskvalitet, medarbetarnas arbetsmiljö och de interna processerna. Under pilotperioden har PostNord identifierat och genomfört förbättringar i utdelningsmodellen, främst kopplat till arbetsprocesserna.

Post- och telestyrelsen har också följt piloten med ett så kallat tillsynsärende. Den 18 december stängde myndigheten tillsynsärendet med bedömningen att postverksamheten i piloten lever upp till kraven på tillförlitlighet och befordringstid.

Undersökningar bland mottagarna i pilotområdet, gjorda av både PostNord och Post- och telestyrelsen, visar på stor förståelse för införandet av en ny utdelningsmodell och att majoriteten av de svarande uppger att de inte påverkats av förändringen.

Under många år har breven blivit allt färre och behovet av att ta emot fysiska handlingar varje dag minskat, samtidigt som de e-handlade paketen har blivit allt fler. Den nya leveransmodellen är en anpassning till en verklighet som redan är här, och många mottagare kommer inte att märka någon större skillnad. Brevbärarna fortsätter att dela ut brev varje dag, men går olika rundor beroende på vilken dag det är. Servicen kommer att vara densamma i hela landet när modellen är fullt utrullad och naturligtvis kommer den populära lantbrevbäringen att finnas kvar. För den som har behov av att skicka något snabbt kommer det även i fortsättningen att finnas expresstjänster. Paketleveranserna kommer inte att beröras av förändringen i postutdelningen, utan delas ut i mottagarens postlåda, som hemleverans eller till ett ombud precis som tidigare. Även utdelning till företag med postbox görs som tidigare.

- För många mottagare är det idag viktigare att kunna få sina e-handlade paket alla vardagar än att brevbäraren ska passera postlådan varje dag oavsett om det finns brev att dela ut eller inte. PostNord vill möta de förändrade behoven och på så sätt säkerställa att vi fortsatt kan vara relevanta för alla som bor och verkar i Sverige. Det nya utdelningssättet skapar bättre förutsättningar för en hållbar postutdelning i hela landet och ett fortsatt starkt erbjudande för e-handeln även i framtiden, säger Mathias Krümmel.

Utrullningen av varannandagsutdelning planeras fortsätta i region Väst och Stockholmsregionerna under 2021 och vara klar i hela landet under 2022. 


Senast uppdaterad: 2021-01-07 10:00