Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2021-03-30 07:00

Snart är PostNords leveranser i Helsingborg och Uppsala fossilfria

De senaste åren har PostNord gjort stora satsningar för att skapa hållbara och klimatsmarta leveranslösningar. En stor del av denna satsning handlar om övergången från fossila till förnyelsebara drivmedel. Med ett sikte på fossilfrihet 2030 blir nu PostNords leveranser i Helsingborg och Uppsala helt fossilfria. 

För att nå målet om fossilfrihet 2030 kommer PostNord successivt investera i en fordonsflotta och en infrastruktur för förnybara drivmedel. Man har också påbörjat en övergång till en fossilfri leveransverksamhet i Sveriges största städer. I de fossilfria områdena, idag Södermalm i Stockholm och delar av Malmös innerstad, sker alla leveranser med fordon som drivs av förnybar energi, inom de miljözoner som kommunen satt. Nu meddelar PostNord att ytterligare två städer leveransverksamhet ska bli fossilfria – Helsingborg och Uppsala. 

– Vi jobbar aktivt för att våra leveranser ska bli mer hållbara och att nå målet med fossilfrihet till 2030. Det känns fantastiskt att ta ännu ett steg med helt fossilfria leveranser i Helsingborg och Uppsala. Som en rikstäckande verksamhet är det viktigt för oss att driva klimatomställningen, så detta är ett av många steg i den riktningen, säger Sofia Leffler Moberg, hållbarhetschef på PostNord

PostNords fossilfria leveransverksamhet innebär att all transport av paket, inom kommunens miljözoner, sker med cykel, elfordon eller med fordon som drivs med förnybara drivmedel. PostNord har sedan länge levererat med elcyklar samt andra el och gasfordon och ersätter nu diesel med HVO100 i tidigare dieseldrivna distributionsfordon inom dessa miljözoner. HVO100 är ett drivmedel baserat på vegetabiliska oljor, avfall och restprodukter och är utvunnet från 100 procent förnyelsebart material. 

Omställningen till en fossilfri leveransverksamhet i de två städerna kommer att ske i slutet på mars 2021. Samtliga tjänster och leveranser, både leveranser till mottagare och företag, faller inom ramen för omställningen. Även butiksleveranserna är fossilfria. Under året kommer fler städer och stadsdelar att stegvis bli fossilfria. 

Kort om PostNords omställning till fossilfria alternativ:

  • 36 procent av PostNords svenska fordonsflotta drivs på el och ställer kontinuerligt om till fler.  Många av koncernens medarbetare använder också cykeln i sitt dagliga arbete
  • PostNord använder biodrivmedel så långt som möjligt. Andelen förnybara bränslen för PostNords egna och inköpta transporter ökade från cirka 24 till 27 procent under 2020.
  • Tåg istället för flyg. 63 procent av brevförsändelserna skickas med tåg. 
  • Alla PostNords förare utbildas i sparsam körning. 

Bilder


Senast uppdaterad: 2021-03-30 07:00