Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2021-11-16 08:00

Fallande brevvolymer höjer portot

Den första januari 2022 höjs portot för ett brev upp till 50 gram med en krona, från 12 till 13 kronor. Samtidigt sänks priset för de allra tyngsta breven. Höjningen görs för att kompensera för det intäktsbortfall som uppstår när brevvolymerna fortsätter att minska till följd av digitaliseringen i samhället.

- Samtidigt som vanliga brev som innehåller dokument minskar blir det allt vanligare att man använder frimärkta försändelser för att skicka gåvor eller e-handlade försändelser, saker som ofta väger lite mer än bara papper. Genom att förändra prissättningen något kan vi göra det enklare för dem som skickar lite tyngre saker, säger Mathias Krümmel, vd för PostNord Sverige.

När allt färre brev skickas blir varje brev dyrare att hantera eftersom en stor andel av kostnaderna är fasta. Portointäkterna ska finansiera hela den finmaskiga infrastrukturen från Ystad till Haparanda, med fordon, lokaler, sorteringsmaskiner, löner et cetera.  PostNord räknar med att brevvolymerna kommer att fortsätta att minska. Under 2020 minskade brevvolymerna med 12 procent jämfört med samma period året innan.

- Fortsatt måttfulla portohöjningar bidrar till en robustare postservice, vilket behövs med tanke på att både den svenska geografin och postregleringen är bland de tuffaste i Norden. Förra hösten tillsatte regeringen en utredning som ska se över hur den samhällsomfattande posttjänsten ska kunna finansieras på sikt. Vi ser fram emot redovisningen av det uppdraget, som ska komma senast 31 januari 2023, säger Mathias Krümmel. 

Även efter portohöjningen har Sverige det lägsta portot i Norden, vilket framgår av tabellen nedan:

Land        Porto för 50 g brev
Sverige    13 kr
Danmark  12 DKR (16 kr)
Norge       25 NOK (25 kr)
Finland     1,85 EUR (18 kr)*
Island        224 ISK (15 kr)*

Källa: respektive operatörs webbsida.
* 2021 års priser

Prislistor för privatkunder finns på Prislistor för dig som inte är avtalskund | PostNord


Senast uppdaterad: 2021-11-16 08:00