Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2020-06-25 07:00

Var femte äldre handlar dagligvaror på nätet

E-barometerns månadsmätning visar att e-handeln fortsatte att växa kraftigt under maj, enligt konsumenternas egna uppskattningar. 77 procent av svenskarna e-handlade under maj, och flera ålderskategorier ökar. Andelen som e-handlade under månaden ligger därmed kvar på samma höga nivå som under april.

Den kraftiga tillväxten som synts i e-handeln under våren håller i sig. Kläder och skor är återigen den produktkategori med flest antal konsumenter och har därmed återtagit ledningen från skönhet och hälsa. Hela 77 procent av svenskarna e-handlade under månaden.

- E-handeln har stabiliserats på en ny nivå och växte med 36 procent i maj, jämfört med samma månad 2019. Detta trots att de många konsumenter planerar att handla mindre under 2020, där den vanligaste orsaken är att de planerar att vara hemma mer, säger Carl-Fredrik Teder, detaljhandelsanalytiker på PostNord.

Antalet e-handlade varor per konsument har också ökat under coronamånaderna och även denna siffra tycks ha stabiliserats på en ny nivå med 2,9 försändelser i genomsnitt senaste 30 dagarna.  Andelen av konsumenterna som e-handlat fyra eller fler varor under de senaste 30 dagarna har gått från 19 procent i januari till 27 procent i april och maj. En femtedel av de äldre har börjat handla dagligvaror på nätet sedan coronavirusets utbrott.

- Det är helt tydligt att den fysiska distanseringen gett effekt på konsumenternas köpbeteenden och att tendenserna verkar hålla i sig. Nya grupper äntrar också e-handeln. Till exempel visar rapporten att kvinnor i åldersgruppen 65-79 år nu e-handlar i lika stor utsträckning som män i åldern 18-29 år, nämligen 69 procent i respektive grupp, säger Carl-Fredrik Teder.

E-barometern för maj månad är den andra rapporten som mäter e-handeln månadsvis. Läs rapporten här.

Några siffror ur rapporten:

  • E-handeln växte med 36 %* under maj, jämfört med maj 2019.
  • 77 % av svenskarna e-handlade under maj, 81 % av kvinnorna och 73 % av männen.
  • Kläder och skor är återigen den produktkategori som flest handlat från (43 %), efter att ha tappat ledningen till skönhet och hälsa under april.
  • Något färre oroar sig för landets ekonomi, jämfört med i april.
  • Totalt sett tror 38 % att de kommer konsumera mindre (fysisk handel och e-handel) under 2020, jämfört med 2019. 14 % tror att de kommer konsumera mer.

*Baserat på konsumenternas egna uppskattningar

PostNord följer i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. Under coronakrisen släpps E-barometern en gång i månad, utöver de vanliga kvartalsrapporterna. Den här månadsrapporten bygger på två konsumentundersökningar som genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av PostNord; dels den ordinarie månadsundersökningen för E-barometern, samt dels en löpande undersökning som PostNord initierat med anledning av den rådande coronasituationen. Den ordinarie undersökningen genomfördes i början av juni, med 1000 svar från personer som e-handlat under de senaste 30 dagarna. Den andra undersökningen genomfördes under maj, med svar från totalt 1197 personer.


Senast uppdaterad: 2020-06-25 07:00