Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2020-05-28 07:00

Nu blir leveranserna på Södermalm i Stockholm fossilfria

Med ett sikte på att bli fossilfria 2030 tar nu PostNord Sverige ett första steg och ställer om till en fossilfri leveransverksamhet på hela Södermalm i Stockholm.

PostNord har under de senaste tio åren arbetat systematiskt med fokus på att minska klimatavtrycket inom den svenska verksamheten. Logistiken effektiviseras, fordonsflottan uppdateras löpande, det sker en övergång till förnybara drivmedel och elfordon används i stor utsträckning för distribution.  

- Vi har haft höga målsättningar och lyckats sänka vår totala klimatpåverkan med 35 procent sedan 2009, trots ökade paketvolymer. Men vi behöver ha större ambitioner än så. Med vår storlek och tack vare vår närvaro i hela Sverige har vi en unik möjlighet att leda hela vår bransch i en mer hållbar riktning. Ett tydligt steg i vår fortsatta klimatomställning tas nu på Södermalm i Stockholm, säger Sofia Leffler Moberg, hållbarhetschef på PostNord.

Södermalm i Stockholm, som har 127 000 invånare på liten yta, är hårt drabbat av utsläpp från fordonstrafik. Det är delvis på grund av den dåliga luftkvaliteten som stadsdelen är utvald att bli fossilfri, men också tack vare att infrastrukturen för el och andra förnybara drivmedel finns i området. PostNord är inte ensamma om att ha höga klimatambitioner. Flera företag har reagerat positivt på satsningen.

- Vi är glada att se att PostNord, som en av våra allra största och viktigaste samarbetspartners, med denna viktiga satsning visar att det är möjligt att ställa om till helt fossilfria transporter redan år 2020.  Vi ser också fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med vårt gemensamma mål om fossilfria läkemedelsleveranser i hela landet, säger Cecilia de Pedro, hållbarhetschef Apotek Hjärtat.

Eldrivna fordon och cyklar kommer att täcka stadsdelen och andra fordon som levererar i området kommer fortsättningsvis att tankas enbart med förnybara drivmedel. Enligt beräkningar kan effekten av den fossilfria omställningen ge 360 000 kilo mindre utsläpp av klimatpåverkande gaser, räknat som koldioxidekvivalenter. Läs mer om PostNords omställningsarbete här.

Kort om PostNords omställning till fossilfria alternativ:

  • PostNord använder biodrivmedel så långt som möjligt.
  • Andelen förnybara bränslen för PostNord Sveriges egna och inköpta transporter var 31 procent 2019.
  • Tåg istället för flyg. 66 procent av brevförsändelserna skickas med tåg.

Senast uppdaterad: 2020-05-28 07:00