Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2020-12-14 13:00

Inriktningsbeslut taget om införande av varannandagsutdelning av brev i region Syd

Digitaliseringen fortsätter påverka svenskarnas beteenden. E-handeln och andelen skickade paket ökar kraftigt samtidigt som antalet skickade brev minskat med ungefär hälften sedan millennieskiftet. Därför avser PostNord införa en ny leveransmodell där paket och varubrev fortsatt delas ut varje dag medan brev levereras varannan dag.

Under hösten 2020 har PostNord testat den nya utdelningsmodellen, så kallad varannandagsutdelning, i Kävlinge och delar av Lund. Piloten har utvärderats på flera parametrar, däribland leveranskvalitet, medarbetarnas arbetsmiljö och de interna processerna. Under pilotens gång har förbättringar, främst kopplat till arbetsprocesserna, identifierats och genomförts. Vad gäller kvalitet har testerna fallit väl ut och leveranskravet att 95 procent av all post ska levereras inom två dagar har uppfyllts. PostNord har under perioden fått ett fåtal kundsynpunkter i pilotområdet och endast enstaka kundklagomål med trolig koppling till ny leveransmodell har kommit in. Även arbetsmiljötesterna har fallit väl ut i piloten.

- Vi bedömer att vi har lagt den nödvändiga grunden för genomförande av varannandagsutdelning i region Syd och har tagit ett inriktningsbeslut om att alla mottagare med postnummer som börjar på 2 från och med den 1 februari 2021 ska få brev, tidningar och reklam varannan dag. Nästa steg är att invänta ytterligare återkoppling från tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen innan vi fattar det definitiva beslutet i början av januari, säger Annemarie Gardshol, vd och koncernchef för PostNord.

I samband med piloten genomfördes en mätning av hur mottagarna uppfattade förändringen. Undersökningen visade att medvetenheten om förändringen till varannandagsutdelning var mycket hög, drygt 90 procent av alla vuxna i Lund och Kävlinge var medvetna om förändringen och nästan 9 av 10 förstod varför PostNord gör den. Drygt 7 av 10 tyckte att förändringen var okej.

- Resultaten från undersökningen pekar på att brevvolymerna nu är på en sådan nivå att det är rätt beslut att gå över till en ny leveransmodell som säkrar brevutdelning med en god kvalitet i hela landet och att det kan göras utan större påverkan för mottagarna. Liknande modeller finns redan i de övriga nordiska länderna. Samtidigt ska vi fortsätta att utveckla vårt rikstäckande nätverk för dagliga leveranser av paket, expressbrev och varubrev fortsätter Annemarie Gardshol.

Den nya leveransmodellen, varannandagsutdelning, är en anpassning till en verklighet som redan är här, och många mottagare kommer inte att märka någon större skillnad. Den innebär att brevbärarna fortsätter att dela ut brev varje dag, men går olika rundor beroende på vilken dag det är. Servicen kommer att vara densamma i hela landet när modellen är fullt utrullad och naturligtvis kommer den populära lantbrevbäringen att finnas kvar. För den som har behov av att skicka något snabbt kommer det även i fortsättningen att finnas expresstjänster. Paketleveranserna kommer inte att beröras av förändringen i postutdelningen, utan delas ut i mottagarens postlåda, som hemleverans eller till ett ombud precis som tidigare.

Under många år har breven blivit allt färre medan de e-handlade paketen har blivit allt fler. Att man får hem sina varor snabbt och smidigt är ett tungt vägande skäl för att välja att handla på internet, och såväl på landsbygden som i städerna är svenskarna flitiga e-handlare.

- För många mottagare är det idag viktigare att kunna få sina e-handlade paket alla vardagar än att brevbäraren ska passera postlådan varje dag oavsett om det finns brev att dela ut eller inte. PostNord vill möta de förändrade behoven och på så sätt säkerställa att vi fortsatt kan vara relevanta för alla som bor och verkar i Sverige. Det nya utdelningssättet skapar bättre förutsättningar för en hållbar postutdelning i hela landet och ett fortsatt starkt erbjudande för e-handeln även i framtiden, avslutar Annemarie Gardshol.


Senast uppdaterad: 2020-12-14 13:00