Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2020-11-18 07:00

Fallande brevvolymer höjer portot

Den första januari 2021 höjs portot för ett brev upp till 50 gram med en krona, från 11 till 12 kronor. Höjningen görs för att kompensera för det intäktsbortfall som uppstår när brevvolymerna fortsätter att minska till följd av digitaliseringen i samhället.   

PostNord räknar med att brevvolymerna kommer att fortsätta att minska. Under perioden juni 2019 – juni 2020 minskade brevvolymerna med omkring 14 % jämfört med samma period året innan.   

När allt färre brev skickas blir varje brev dyrare att hantera eftersom en stor andel av kostnaderna är fasta. Portointäkterna ska finansiera hela den finmaskiga infrastrukturen från Ystad till Haparanda, med fordon, lokaler, sorteringsmaskiner och löner et cetera.  

Den 1 oktober beslutade regeringen om direktiv för att utreda hur den samhällsomfattande posttjänsten ska kunna finansieras, ett uppdrag som ska redovisas senast 31 januari 2023.  

- Vi välkomnar att regeringen har tillsatt den här utredningen för att titta på hur den samhällsomfattande posttjänsten ska kunna finansieras i framtiden. Fram till dess att vi har en offentlig finansiering på plats är det nödvändigt med mindre regulatoriska lättnader som gör att vi kan minska kostnaderna ytterligare, säger Elisabeth Hansson, chef för PostNords brevaffär i en kommentar.  

Även efter portohöjningen har Sverige det lägsta portot i Norden vilket framgår av tabellen nedan: 

Land  Porto för 50 g brev 
Sverige  12 kr 
Danmark  10 DKR (14 kr) 
Norge  24 NOK (23 kr) 
Finland  1,75 EUR (18 kr) 
Island  195 ISK (12,40 kr) 

Källa: respektive operatörs webbsida. 

- Fortsatt måttfulla portohöjningar bidrar till en robustare postservice vilket behövs med tanke att både den svenska geografin och postregleringen är bland de tuffaste i Norden. Även efter höjningen är portot i Sverige lägst i Norden, konstaterar Elisabeth Hansson.   


Senast uppdaterad: 2020-11-18 07:00