Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2019-09-30 09:00

Fallande brevvolymer höjer portot

Den första augusti i år trädde den nya postförordningen ikraft som ger PostNord möjlighet att höja portot för att kompensera för fallande brevvolymer. Under 2019 räknar PostNord med att brevvolymerna kommer att minska med över 10 %.

- Den svenska samhällsutvecklingen påverkas starkt av digitaliseringen. Sedan millennieskiftet har över hälften av de fysiska breven övergått till digital kommunikation, och det finns inga tecken på att volymminskningen kommer avstanna säger Annemarie Gardshol, vd PostNord Sverige.

När allt färre brev skickas blir varje brev dyrare att hantera eftersom en stor andel av kostnaderna är fasta; brevbäraren åker sin slinga oavsett hur många brev som finns att dela ut.

För att kompensera för ökande kostnader kommer portot därför att höjas från 9 kr till 11 kr för ett brev upp till 50 gram. Ändringen träder ikraft den 1 januari 2020. Samtidigt höjs portot för ett utrikesbrev med 1 kr till 22 kr. PostNord kommer också att se över prissättningen för övriga delar av brevverksamheten som inte omfattas av prisregleringen på porto.

- Till skillnad från postoperatörer i många andra europeiska länder får vi inget statsstöd för postservicen och när brevvolymerna faller behöver vi kompensera för våra ökade kostnader per utdelat brev. Jag har full förståelse för att denna portohöjning kommer att påverka de som skickar många brev. Då är det viktigt att påpeka att även efter den här portohöjningen har vi lägst porto i hela Norden, avslutar Annemarie Gardshol.


Senast uppdaterad: 2019-09-30 09:00