Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2019-06-05 16:00

EU-valet är över även för PostNord

Valet till Europaparlamentet hölls den 26 maj och PostNord var en av aktörerna med en roll i den demokratiska processen. I uppdraget från Valmyndigheten ingår bland annat att dela ut röstkort, agera bud för förtidsröster och hantera kommunexterna förtidsröster.

Inför valet delade PostNord ut 3 390 000 röstkort till mottagare i hela landet. Under perioden för förtidsröstning har våra lantbrevbärare agerat bud för förtidsröstande på landsbygden och vi skickar ut material och blanketter till kommunerna för hanteringen av kommunexterna förtidsröster. Dessa hanteras, sorteras och transporteras i PostNords brevnät och tas emot och lämnas ut via våra Företagscenter till landets alla kommuner. Drygt 100 kommuner har också köpt valrelaterade tjänster, som sortering och transporter.

- Vi har en hel organisation bara för valet, med ansvariga i varje region. Alla är medvetna om att det är extra viktigt med just de här försändelserna och gör en kämpainsats varje dag, säger Mathias Krümmel, chef produktion i PostNord 

I Sverige röstade 4 187 848 personer i valet till Europaparlamentet, eller 55,27 procent av den röstberättigade befolkningen. Totalt ogiltigförklarades 36 378 röster*. Av de röstande valde 1 631 658 personer att utnyttja möjligheten att förtidsrösta. Av dessa har PostNord sorterat och transporterat drygt en miljon röster.

För att lösa uppgifterna har PostNord en rad speciallösningar under de kritiska dygnen, från fredagen innan valet till onsdag morgon veckan efter valet. Särskilda transporter går till och från valnämnderna, brevterminalerna har en särskild valexpedition och extra postflyg sätts in. Hanteringen innan, under och efter valet bygger helt på manuella rutiner och processer, och dessa förstärker vi med dubbla kontroller och efterkontroller av alla steg i kedjan.

123 förtidsröster har levererats för sent till sina respektive valnämnder, och därför förklarats ogiltiga.

- Det är naturligtvis inte acceptabelt. I varje enskilt fall där vi inte har lyckats har vi gjort det som stått i vår makt för att korrigera misstagen, men inte alltid lyckats till hundra procent. Den mänskliga faktorn är svår att helt och hållet eliminera, men vi kommer givetvis nu efter valet tillsammans med Valmyndigheten se över vad som gått bra och mindre bra och hur vi kan minska beroendet av manuella rutiner och processer, säger Mathias Krümmel.

*Siffror från val.se


Senast uppdaterad: 2019-06-05 16:00