Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2019-02-19 09:25

E-barometern 2018: Såhär e-handlar svenskarna i ditt län

I år har svenskarna e-handlat för 77 miljarder kronor och i genomsnitt 2 060 kr per person och månad. För första gången kan PostNords årliga rapport E-barometern även visa regionala siffror på hur svenskarna e-handlat länsvis. Ta del av hur stor andel av svenskarna i ditt län som handlar på nätet och för hur mycket kronor varje månad.

Genom drygt 36 000 respondenter som berättat om sina e-handelsvanor under de senaste två åren har E-barometern en unik möjlighet att ge insikter om den regionala e-handeln i Sverige.

-  Även om det finns dem som vill tro att det är stora skillnader mellan personer som är bosatta på landsbygd och storstad så är vi trots allt rätt lika. Det finns dock några regionala skillnader, till exempel att storstadsbor handlar mer från Storbritannien och landsbygdsbor från Kina. Dessutom skiljer sig drivkrafterna, då främsta orsaken till att e-handla på landsbygden och i mindre städer är att produkten helt enkelt inte finns att tillgå, medan ökad bekvämlighet är en vanligare orsak i storstäderna, säger PostNord Sveriges E-handelsexpert Arne Andersson. 

E-handelskonsumtion per person och län

Stockholms län ligger i topp, och de som e-handlat uppger att de spenderat drygt 2 200 kronor under en genomsnittlig månad. Därefter följer Blekinge med knappt 2 200 kronor och Uppsala med knappt 2 000 kronor. Detta kan ställas mot Gotlands län där nätkonsumenterna endast spenderat cirka 1 400 kronor en genomsnittlig månad.

Andel som e-handlat per län

Variationen vad gäller andelen som har e-handlat i respektive län är generellt lägre än e-handelskonsumtionen per person, men även här återfinns Gotland på en låg nivå. Även Halland, Kronoberg och Värmland präglas av att en lägre andel konsumenter har e-handlat i genomsnitt per månad. En delförklaring är ålderssammansättningen i länet. Enligt Statistiska centralbyrån har Gotland den äldsta medelåldern av de svenska länen, och äldre handlar generellt mindre på nätet än yngre. Även inkomstskillnader mellan regionerna kan ha en viss påverkan.

E-barometern i sammanfattning: 

  •  E-handeln ökade med 15 procent under helåret 2018
  •  E-handeln omsatte 77 miljarder kronor under 2018, vilket betyder att e-handeln nu står för 9,8 procent av den totala detaljhandeln.
  •  Två av tre svenska konsumenter angav under 2018 att de handlade på nätet under en genomsnittlig månad. Under året handlade de svenska e-handelskonsumenterna i snitt för 2 060 kronor per månad på nätet. 
  •  De mest e-handlade varorna under året var kläder och skor (39 procent), skönhet och hälsoprodukter (32 procent) samt mediaprodukter (27 procent).
  •  Stockholms län toppar den regionala listan över vilka som e-handlar mest med en e-handlande andel på 69 procent och 2200 kr per person och månad.

*avser en genomsnittlig månad under mätperioden januari 2017 till november 2018.

Ladda ner hela rapporten E-barometern, som ges ut i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research, helåret 2018 här: www.postnord.se/ebarometern

Bilder


Senast uppdaterad: 2019-02-19 09:25