Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2018-09-27 10:00

Den nordiska e-handelskonsumtionen ökade med 11 procent under första halvåret 2018

Sex av tio nordbor, det vill säga 12 miljoner konsumenter, handlar på nätet varje månad. Under första halvåret har de nordiska konsumenterna handlat för 104 miljarder kronor, en ökning med 11 procent jämfört med samma period i fjol. Det visar rapporten E-handeln i Norden från PostNord.

Sverige har den högsta andelen konsumenter som handlar på nätet. Två av tre svenskar handlar i snitt varje månad, i jämförelse med cirka sex av tio i Norge och Danmark och bara knappt hälften av de finländska konsumenterna. Att allt fler konsumenter väljer att handla sina varor över internet har gjort att e-handeln har blivit allt viktigare för de nordiska detaljhandelsföretagen. E-handeln står idag för en betydande andel av tillväxten i branschen. Förutsättningarna för att sälja och köpa på nätet är gynnsamma i Norden mot bakgrund av befolkningens höga e-handelsmognad, en hög internetpenetration, en välutbyggd infrastruktur och drivna e-handelsaktörer.

E-handeln är fortfarande en generationsfråga. Yngre handlar på nätet i betydligt högre utsträckning än äldre konsumenter och allra mest handlar konsumenter i åldrarna 30-49 år. I det åldersspannet handlar i snitt 76 procent av svenskarna på nätet varje månad, en siffra som kan jämföras med 47 procent i ålderspannet 65-79 år.

- Yngre handlar mer, men det är faktiskt inte den yngsta kategorin mellan 18 och 29 år som toppar listan. Konsumenter i åldersspannet 30-49 år har både mer köpkraft och e-handlar mest. Åldersförskjutningen kommer definitivt att driva e-handelstillväxten i många år framöver i takt med att den yngre generationen som växt upp med digitalisering blir mer köpstarka, säger Carin Blom, detaljhandelsanalytiker på PostNord Sverige.

Mode är den mest populära varukategorin bland de nordiska konsumenterna. Därefter följer media, hemelektronik och hälsa/kosmetika. Modevaror är den också kategori som har störst konkurrens från utlandet. Totalt spenderas ungefär var femte krona bland de nordiska konsumenterna i utländska sajter.  

De nordiska konsumenterna ställer allt högre krav på leveranserna, och de vill kunna välja hur de ska få sin vara levererad. Störst krav ställer svenskarna och danskarna på leveranserna och över var fjärde konsument har under det senaste året avstått från att handla från en e-handelssajt på grund av brister i leveransalternativ.

Utmärkande för Sverige:

  • Sverige har högst andel nätkunder i samtliga åldrerskategorier. Störst andel finns inom ålderskategorin 30-49 år, där i snitt 76 % e-handlar varje månad.
  • Svenskarna e-handlar mest skönhets- och hälsoprodukter bland de nordiska konsumenterna; 31 % e-handlar dessa produkter varje månad.
  • Svenskarna handlar i minst utsträckning från utländska sajter, 19 procent handlar i snitt utomlands per månad jämfört med 29 procent för hela Norden.

Läs hela rapporten på postnord.se/ehandelninorden

 E-handeln i Norden – halvårsrapport 2018 baseras på konsumentundersökningar genomförda i Sverige, Danmark, Norge och Finland månadsvis under perioden januari till och med juni. Sammanlagt har 53 849 respondenter svarat. PostNord följer den nordiska utvecklingen inom e-handeln sedan nio år tillbaka.


Senast uppdaterad: 2018-09-27 10:00