Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2017-06-29 10:31

Installationer för Citybanan stör postbefordran i stora delar av Sverige

Under vissa perioder mellan den 29 juni och den 10 juli stänger Trafikverket av tågtrafiken mellan Stockholms central och Älvsjö för att göra installationsarbeten inför inkopplingen av Citybanan. Det påverkar den sträcka som brukar kallas getingmidjan och får konsekvenser för PostNords arbete, något som kan leda till förseningar i stora delar av landet.

Den första avstängningen sker mellan torsdag kväll den 29 juni och tisdag morgon den 4 juli. PostNord kommer att göra det vi kan för att minimera störningarna för avsändare och mottagare. Omkring en halv miljon kronor läggs på att ta in både extra flyg och extra lastbilstransporter under de här dygnen, och de befintliga transporterna optimeras så långt det är möjligt. Totalt räknar vi med att på så sätt kunna minska antalet försenade brevförsändelser med cirka 500 000, men bedömningen är ändå att hundratusentals försändelser kan komma att försenas. Upplägget bygger på att de ramar för förseningar som satts av Trafikverket håller.

- PostNord är beroende av järnvägsnätet för att distribuera brev och paket på ett miljösmart och effektivt sätt. Att nätet underhålls och uppdateras är absolut nödvändigt för framtida säkerhet och punktlighet. Vi lägger stora resurser på att minimera störningarna för våra kunder och hoppas på förståelse för de störningar som ändå uppstår, säger Anders Holm, VD för PostNord.

Nästa stora avstängning sker på kvällen den 7 juli till på morgonen den 10 juli. Även då kommer PostNord att arbeta hårt för att minimera påverkan, men tyvärr kommer det att bli förseningar i postbefordran. Mellan den 4 och 6 juli har det också aviserats störningar, men av mindre omfattande art.

När ett tåg försenas till terminalerna uppstår lätt följdförseningar. Brev- och pakethantering är en processindustri, och varje transport som kommer är noggrant schemalagd så att maskiner och personal ska vara redo. Vid en planerad händelse som den här kan PostNord tillfälligt justera schemat efter det, och se över resurserna. När en transport blir sen i förhållande till planeringen kommer den ofta in på en annans ”slot”, och maskiner och personal är upptagna med den leveransen. Den försenade måste därför vänta, och det kan då bli större förseningar.


Senast uppdaterad: 2017-06-29 10:31