Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2017-02-21 07:30

E-barometern 2016: E-handeln stod för en tredjedel av den totala detaljhandelns tillväxt under 2016

Detaljhandelns digitalisering fortsätter med oförminskad styrka och en allt större del av försäljningen flyttar ut på nätet. Under 2016 växte den totala e-handeln med 16 procent, från 50 miljarder till 57,9 miljarder kronor.

Det framgår av e-barometern för 2016 som PostNord ger ut i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research. Den totala detaljhandeln växte under 2016 med 3,3 procent, motsvarande 23,7 miljarder kronor. E-handeln ökade med cirka 8 miljarder under samma period, vilket betyder att försäljningen via e-handeln stod för en tredjedel av hela tillväxten i handeln 2016.

- E-handeln tar mark. Nu flyttar till viss del konsumtionen över från de fysiska butikerna till nätet. Men på sikt kommer vi att få se ett betydligt större samspel mellan de fysiska kanalerna och de digitala. Och det är tydligt att de digitala inslagen ökar i alla led i konsumenternas köpbeteende, säger Carin Blom, detaljhandelsanalytiker PostNord Sverige.

E-handeln utgör nu 7,7 procent av den totala detaljhandeln i Sverige. De branscher som har kommit längst på nätet är böcker, elektronik och mode. Nästan varannan bok köps idag online, medan vart fjärde elektronikprodukt och drygt ett av tio modeplagg köps via nätet.

Årets försäljningsraketer, som även var de branscher som uppvisade starkast tillväxt i fjol, är livsmedelsbranschen och bygghandeln. De ökade med 30 procent respektive 29 procent under 2016. Livsmedelsförsäljningen på nätet är fortfarande bara en bråkdel av den totala dagligvaruhandeln i Sverige. Däremot har vi sett en stor effekt för bygghandeln på nätet som nu omsätter 3,6 miljarder kronor och står för 9 procent av den totala bygghandeln i Sverige.

 - Detaljhandeln är i ständig förändring. Företagen måste följa med i hur konsumentbeteendet förändras för att ha en chans att överleva framöver. En del företag har redan börjat gasa när det gäller att digitalisera verksamheten och fler kommer att trycka ner gaspedalen under året, fortsätter Carin Blom.

Carin Blom spår en fortsatt stark tillväxt under 2017 där det kommer bli än större fokus på kundens upplevelser.

 - E-handeln kommer att fortsätta att växa och bli en allt naturligare del i konsumenternas vardag. Försäljningen via nätet väntas öka med 17 procent, vilket skulle innebära att ungefär vart tionde köp i detaljhandeln skulle ske digitalt, avslutar hon.

E-barometern i sammanfattning 

  • Den svenska detaljhandelns försäljning över internet ökade med 16 procent under 2016. Det innebär att e-handeln med varor i Sverige omsatte 57,9 miljarder kronor 2016 och stod därmed för 7,7 procent av den totala omsättningen inom svensk detaljhandel.
  • De branscher som omsätter mest på internet är hemelektronik (12,2 miljarder kronor), kläder/skor (9,1 miljarder kronor) och böcker/media (4,0 miljarder kronor).
  • De branscher som visade högst försäljningstillväxt på internet var livsmedelshandeln (30 procent), bygghandeln (29 procent) och sport/fritidsvaror (28 procent).
  • Två av tre konsumenter (67 procent) mellan 18-79 år e-handlar varor minst en gång per månad.
  • 19 procent e-handlade varor från utländska webbutiker under 2016. De länder som flest handlade varor från var Kina, Storbritannien, Tyskland och USA.
  • Svensk e-handelsexport går framförallt till Norge och Finland. Därefter följer Danmark, Tyskland och Storbritannien.
  • 78 procent av e-handelskonsumenterna tycker det är viktigt att få välja hur de ska få en vara levererad när de handlar på internet.
  • Mest populärt är att få sin e-handlade vara levererad till ett utlämningsställe (37 procent), följt av i sin postlåda (31 procent) och därefter att få varan hemlevererad (14 procent).

Här kan du ladda ned rapporten i sin helhet: www.postnord.se/ebarometern

Om e-barometern
PostNord följer i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research den svenska detaljhandelns försäljningsutveckling på internet. Rapporten e-barometern publiceras en gång per kvartal och bygger på flera konsument- och företagsundersökningar. För mer information om undersökningarna, vänligen kontakta PostNord.


Senast uppdaterad: 2017-02-21 07:30